fingo

Při posuzování povinného ručení motorových vozidel je u klientů hlavním rozhodujícím kritériem jeho cena.