příprava povrchu

Ve spolupráci s technikem společnosti Toplac Pavlem Zavadilem, který je zároveň technikem pro autorizované servisy sítě BMW,