schneider electric

České firmy pořizují elektromobily nejčastěji z ekologických a ekonomických důvodů a kvůli vnějšímu politickému tlaku.