Školení nových témat v diagnostice

Vážení čtenáři, je to již rok, kdy jsme ohlásili nový projekt AutoEXPERT Academy školení, ve kterém spolupracujeme také s diagnostickým centrem chrudimské společnosti Auto MERCIA, a. s. Školitel, vám známý špičkový diagnostik Jakub Mejzlík, připravil nový seminář Základy elektrotechniky pro automechaniky, kterým rozšiřuje oblast diagnostických školení. Více se dozvíte v tomto článku.

Od května 2021, kdy proběhlo první školení v našem školicím středisku automobilové diagnostiky, až do teď jsem se na našich kurzech setkal s mnoha účastníky-automechaniky a musím říct, že jsem velmi potěšen tím, jací lidé se těchto kurzů účastní. Jsou to odborníci, kteří mají opravdu zájem se vzdělávat a učit se novým věcem. I když samozřejmě vím, že mají svoji práci rádi a dělají ji správně a svědomitě, říkám si, že jim i naše semináře pomohly posunout se dále v oboru diagnostiky a tím mohou docílit větší spokojenosti svých zákazníků.

Spolu s tím jsem však zpozoroval, jaké znalosti a informace z hlediska diagnostiky v autoopravárenství nejvíce chybějí. Zjistil jsem, že jsou to základní znalosti obecné elektrotechniky. Vím, že mnoho automechaniků má zájem naučit se pracovat s osciloskopem nebo vyhledávat chyby v datových sběrnicích a další. Začít se ale učit takovéto dovednosti bez znalostí obecné elektrotechniky není příliš efektivní.

Když se nad tím zamyslím, tak tuto situaci chápu. Obor automechanik byl dříve veskrze strojní obor a elektrotechnika do něj patřila spíše okrajově. Bohužel v mnoha školách to tak vydrželo do současnosti, a to i u oborů autotronik či diagnostik, pro které by měla být elektrotechnika stěžejní.

Kde se můžete něco o základech elektrotechniky dozvědět?

V našem školicím středisku automobilové diagnostiky, kde od února spouštíme nový seminář Základy elektrotechniky pro automechaniky, který bude probíhat současně s již probíhajícími kurzy Logická diagnostika a Osciloskopická diagnostika 1.

Základy elektrotechniky pro automechaniky

Nové téma školení základů elektrotechniky pro automechaniky může být pro někoho vstupem do světa automobilové diagnostiky a pro jiného opakováním základních znalostí každého diagnostika. Umět se orientovat v elektrotechnice je nutné také k tomu, abyste se mohli dále vzdělávat a učit pracovat třeba s osciloskopem nebo odhalovat závady v datové komunikaci CAN bus a dalších typů sběrnic. Dobrá znalost obecných zákonů elektrotechniky je základním předpokladem k logickému a cílevědomému odhalování závady v systémech moderních automobilů.

V teoretické části se dozvíte:

• Co jsou veličiny napětí, proud, odpor a jak je správně měřit • Jak fungují základní elektrotechnické součástky a jejich zapojení v obvodech • Vysvětlíme si princip zátěže v elektrickém obvodu a její vliv při závadách • Probereme princip úbytků napětí a přechodových odporů • Všechny teoretické znalosti obecné elektrotechniky, které se naučíte, budete prakticky zkoušet přímo v obvodech reálných vozidel

Praktická část:

• Konstruování a zapojování vlastních elektrických obvodů • Simulování závad v elektrických obvodech a jejich odhalování měřením • Správné kontrolování a měření elektrických vodičů • Poté, co se naučíte měřit v obvodech, které si postavíte, budete měřit elektrické veličiny přímo ve vozidlech a také budete odhalovat skutečné elektrické závady.

Informace pro zájemce

Školení je interaktivní a zaměřené na individuální přístup ke každému z posluchačů, takže si všichni budete moci vyzkoušet, co vás zajímá a co potřebujete vědět. V ceně je vždy zahrnuto celodenní stravování.

Následující témata pokračují i letos:

1. Logická diagnostika má dva hlavní pilíře:

A. Musíte perfektně znát systém, kde závadu hledáte.

B. Musíte si umět vytvořit cestu z logicky na sebe navazujících diagnostických úkonů tak, aby vás efektivně a logicky dovedla k cíli, zdárnému odhalení závady. Jedině tak se vyhnete zbytečným výměnám dílů a zkoušení metodou pokus–omyl.

V rámci kurzu si vyzkoušíte, jak správně rozklíčovat paměť závad, jak pracovat s naměřenými hodnotami, kdy a jaké používat, jak je zaznamenávat a co z nich vyčíst.

Komu je kurz určen:

a) Automechanikům, kteří se zabývají opravami automobilů obecně a chtějí se vzdělávat v oboru autodiagnostiky.

b) Autodiagnostikům, kteří chtějí mít diagnostiku jako hlavní obor své činnosti, ale v oboru začínají (může sloužit jako vstupní školení).

c) Pokročilejším diagnostikům, kteří si chtějí své znalosti zopakovat nebo se dozvědět více o logické diagnostice.

2. Během kurzu Osciloskopická diagnostika 1 se nejen naučíte správně pracovat s osciloskopem, ale hlavně budete umět naměřené signály správně analyzovat. V opačném případě vás totiž dokáže měření osciloskopem snadno svést na scestí. Podmínky měření a charakter závady mohou být případ od případu různé a metoda porovnávání naměřených signálů se vzorovými křivkami tak snadno selže. Elektrotechnické fyzikální zákony však platí vždycky a orientace podle nich společně se znalostí funkce systému, na kterém měříte, je zárukou správného a účelného používání osciloskopu.

Komu je kurz určen:

Mírně až středně pokročilým diagnostikům a elektronikům.

Pro více informací k aktuálním termínům a obsahu školení pište na academy@autopress.cz nebo navštivte

www.diagnostickecentrum.cz

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 1+2/2022.

Další články