Úspory v lakovacím provozu

Diskusní fórum

Lakovací provozy patří mezi ty s vysokou spotřebou energie, a o to je zde téma růstu cen a hledání úsporných řešení aktuálnější. Vydali jsme se tedy hledat informace…

Dovozcům lakovacích materiálů na český a slovenský trh jsme položili následující otázky:

  1. Vývoj posledních měsíců a roků pořádně zamíchal s cenami energií a roztočil spirálu zdražování na všech frontách. Zaznamenáváte vy sami změnu ve spotřebním chování svých zákazníků – karosáren a lakoven (nižší objem práce, snaha o hledání úspor, příklon k levnějším technologiím, příklon k úsporným technologiím…)
  2. Jak se lakovnám a karosárnám daří razantní nárůsty cen energií zvládat?
  3. Kde vy sami vidíte největší potenciál pro hledání úspor nákladů a jak jste schopni karosárnám a lakovnám v této oblasti konkrétně pomoct?
  4. Jaký je trend v počtu karosáren a lakoven za poslední cca tři roky (počet zůstává/přibývají nové/dochází k ukončování provozu)? Jaký bude podle vás trend v následujících dvou/třech letech?

Interaction

Michal Kirchner, Brand manager

1. + 2. Ano, mohu potvrdit,že provoz karosárny a speciálně pak lakovnyje finančně náročný a ceny energií a dalších vstupů zde hrají významnou roli. Až na výjimky nezaznamenáváme, že by se karosárny a lakovny (s ohledem na rostoucí ceny vstupů) přikláněly k používání levnějších technologií nebo materiálů. Většina našich partnerů si je vědoma, že hledání úspor v podobě levnějších technologií nebo materiálů je krátkozraké, protože dříve nebo později se to projeví ve snížení efektivity provozu nebo ve zhoršení výsledné kvality/vzhledu prováděných oprav. Vnímáme, že se v lakovnách začínají více zajímat o materiály, které používají, protože mají přímý vliv na energetickou náročnost provozovny. Jako příklad uvedu porovnání 1,5vrstvé technologie Spies Hecker (1,5 vrstvy bez odvětrání) a technologie některých „levnějších“ dodavatelů (2,5 vrstvy s odvětráním mezi každou vrstvou 5–10 min). Rozdíl času, který lakýrník stráví (nebo nestráví) aplikací podkladové barvy v lakovací kabině, je v tomto případě více než 25 minut… 25 minut, kdy je spuštěná (nebo není spuštěná) lakovací kabina, která spotřebovává velké množství energií. Při vynásobení časové úspory počtem zakázek za den, za měsíc, za rok jde o výraznou úsporu peněz za energie.

3. Velký potenciál je především ve správné organizaci práce (slučování zakázek v rámci jedné lakovací/sušicí kabiny nebo jednoho přípravného stání) a v dodržování základních pravidel pro úspory energií (zhasínat světla, když se nepracuje, zapínat zařízení na nezbytně nutnou dobu, na noc vypínat kompresor apod.).Další potenciál je možné hledat v používaných materiálech. V lakovnách zaznamenáváme čím dál větší poptávku po tzv. energy saving materiálech. V případě materiálů Spies Hecker jde o řadu Speed-TEC, které mají výrazně kratší časy schnutí oproti konvenčním materiálům. Je to jednoduché… Kratší čas aplikace a kratší sušení = kratší doba provozu lakovací/sušicí kabiny = výrazné úspory energií. Materiály Speed-TEC dokážou uschnout i v relativně krátké době (cca 30–40 min) při teplotě 20 °C, tzn. bez nutnosti pouštění lakovací/sušicí kabiny do režimu sušení. Dalšími trendy pro hledání úspor nákladů je např. přechod na LED osvětlení provozovny, recyklace použitého acetonu (likvidace nebezpečného odpadu je také nezanedbatelná nákladová položka) nebo jeho úplná náhrada za speciální mycí prostředek pro myčky pistolí (který vydrží 5–8× déle než aceton). Za pozornost stojí také kontrola těsnosti rozvodů stlačeného vzduchu, protože i relativně malá netěsnost způsobuje únik vzduchu z rozvodů a tím pádem i časté a energeticky náročné spouštění kompresoru. Oblastí, ve kterých lze hledat možné úspory a zefektivnění, je mnoho, a proto v rámci podpory svých partnerů společnost Interaction už řadu let nabízí své služby v oblasti vzdělávání, auditů karosáren a lakoven, profitability programů nebo měření a vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonnosti.

4. Počet karosáren a lakoven v ČR je již několik let poměrně stabilní. Jen zřídkakdy se objeví nějaká úplně nová karosárna/lakovna, vybudovaná tzv. na zelené louce. V případě karosářských oprav kladou výrobci vozidel stále větší požadavky na povinné vybavení, bez kterého dnešní vozidla není možné opravit. Toto vybavení je obvykle dosti drahé a je možné, že některé menší karosárny nebudou do budoucna schopny tyto narůstající požadavky výrobců plnit (při stávajících hodinových sazbách), což je v konečném důsledku může dohnat až k ukončení provozu. Velké téma loňského roku, které bude pokračovat i v roce letošním, je (logicky) zvyšování hodinových sazeb. V ČR dlouhodobě (ve většině případů) určují hodinové sazby ti, kdo platí opravy (tzn. velcí hráči: pojišťovny, leasingové společnosti apod.). Ti drží hodinové sazby dlouhodobě na co nejnižší možné (pro servis někdy nerentabilní) úrovni. Vše kolem nás je stále dražší, cukr, mléko, zelenina, služby… Nikoho už ani nepřekvapí, že je dražší instalatér nebo že zaplatíme více u kadeřníka, ale zvýšení hodinové sazby v karosárně či lakovně je dlouhodobě tabu, a především menší provozovny zde nedostávají příliš velký prostor pro jakékoliv vyjednávání. I proto pozorujeme, že čas od času se některé provozovny profilují i do jiných odvětví lakování, než jsou opravy vozidel. Některé svou činnost směrují např. na renovace historických vozidel, jiné zase na lakování průmyslových výrobků či do dřevařského průmyslu.

Bučan

Robert Otmar, Technický zástupce společnosti

1. Menší objem práce na lakovnách nepozorujeme. Úspory se zákazníci snaží hledat více než v minulosti, i když zatím zdaleka ne všichni, možná kvůli určité setrvačnosti dřívější situace. Zlom podle nás nastane v průběhu letošního roku a k jeho konci.

Z těch zákazníků, kteří úspory řeší již nyní, jdou někteří cestou snížení skladových zásob a levnějších materiálů a technologií, někteří se poohlížejí spíše po úspornějších řešeních.

2. Autorizované servisy situaci obecně zvládají snáze, pro nezávislé lakovny je to složitější. Někteří zákazníci, kteří jsou s lakovnou navíc v pronájmu, se pohybují na hranici toho, co jsou schopni ustát. Obecně je samozřejmě snaha šetřit hlavně s plynem a „vypalovat“ co nejméně. Známe i případy, kdy provozy, aby ušetřily, přešly z hořáků plynových na naftové.

3. Potenciál vidíme v efektivnějších materiálech schnoucích rychle i při nízkých teplotách. Tyto úspornější technologie zákazníkům aktivně nabízíme a doporučujeme. Řeč je například o plniči Under 00-Race z řady Spectral výrobce Novol, který lze při pokojové teplotě brousit po 20 minutách. Úspor lze dosáhnout také efektivnější prací. Lakovnám nabízíme možnost provedení kompletního auditu provozu se zaměřením mimo jiné na možné zefektivnění jejich práce. V neposlední řadě vysvětlujeme důležitost promítnutí vyšších nákladů lakovny do částek účtovaných koncovým zákazníkům.

4. Počty jsou v posledních třech letech víceméně stejné. Do budoucna očekáváme mírný pokles, ať už z důvodu vysokých cen energií, což možná někteří nakonec neustojí, nebo kvůli chybějícím mladým lakýrníkům.

AutoFit

Martin Šmerda, Jednatel společnosti

1. + 2. Poslední tři roky ukázaly, že je nutné zcela změnit zaběhnuté zvyklosti, zásadním způsobem upravit chování a procesy ve všech sférách života společnosti. Ať už je důvodem pandemie, válka na Ukrajině, inflace, nebo v minulém roce dramatický nárůst cen energií a všech ekonomických vstupů, všechny tyto změny mají a ještě budou mít dopad na činnosti autoopravárenských firem a jejich provozů, karosárny a lakovny nevyjímaje.

Pochopitelnou a nejpřirozenější reakcí servisů na nepříznivý vývoj byl z počátku tlak na cenu nakupovaných materiálů, technologií a energií, nicméně zde je pouze malý nebo téměř žádný prostor pro vyjednávání. Největším spotřebičem energií v karosárně a lakovně je bezesporu lakovací box. Zaznamenali jsme enormní množství dotazů, jak snížit jeho spotřebu plynu a elektřiny nebo jak nahradit stávající agregát za jiný. Ano, v některých případech tato cesta dává smysl, zejména pokud jde o zastaralé zařízení. Je však třeba si uvědomit, že výměna boxu nebo jeho části vyžaduje poměrně vysoké investice a je třeba brát v potaz její návratnost.

Zvládat razantní nárůst cen energií se lakovnám daří i nedaří, je to individuální. Co firma, to jiný názor a postup. Sofistikovanější a silnější společnosti jsou pochopitelně úspěšnější. Někteří zavedli interní nástroje a postupy vedoucí k šetření energiemi, jiní se snaží o maximální využitelnost provozních hodin lakovacího boxu, jinde jdou cestou výměny osvětlení či zateplení budov nebo zaznamenáváme i prosté snížení teploty na pracovištích. Skutečně, cíl je stejný, ale cesty jsou různé.

3. Naše doporučení, jak řešit snížení nákladů, spočívá v těchto oblastech:

Za první krok považujeme vstupní analýzu vybavení a efektivity provozu. Pokud má lakovna zastaralý a energeticky náročný box, může to být první věc vedoucí k úsporám. Následuje zmapování provozních zvyklostí a zejména využívání provozních hodin boxu a jeho ovládání. Nezřídka se setkáváme se situací, že lakovací box jede osm hodin denně, ale využitý je pouze na tři až čtyři hodiny. Jde tedy o organizaci práce, odpovědnost obsluhy a její motivaci šetřit energiemi. K tomu doporučujeme rovněž sledování využití technologií a měření spotřeb elektřiny a plynu v technologických zařízeních.

Dalším významným krokem je nasazení tzv. rychlých materiálů. Naše společnost již před lety zavedla do sortimentu čirý lak Nexa Autocolor se zkrácenou dobou sušení, namísto obvyklých 30 minut při 60 °C v boxu jej stačí vysoušet pouze 15 minut při této teplotě. A již dva roky AutoFit nabízí další inovativní čirý lak P190-8002 s dobou sušení pouhých 5 minut. K dalším produktům patří rovněž rychlé plniče. Používáním těchto produktů lakovna ušetří na provozu boxu a energiích více než 20 %. Tyto materiály jdou bok po boku vstříc zásadnímu zvýšení počtu nalakovaných zakázek a tím i celé profitability provozu.

V neposlední řadě doporučujeme využívat sušení pomocí infrazářičů a zvážit investici do rekuperačních výměníků. K celkovým úsporám materiálu a pracovního času hlavně také zásadně přispívá automatické zařízení pro míchání barev Moonwalk™. Díky tomuto zařízení může lakovna ušetřit až 9 % pigmentových bází díky bezchybnému namíchání každého odstínu a bezezbytkovému využití celé náplně komponentů a také čas kvalifikovaného lakýrníka, který nemusí komponenty dávkovat ručně a může se věnovat jiné činnosti.

Firmy jsou bohužel ve využívání potenciálu moderních postupů a technologií často limitovány. Zčásti je to způsobeno nízkou ekonomickou rentabilitou, která neumožňuje malým provozovnám s jedním až dvěma lakýrníky investovat větší částky do modernějšího vybavení, zčásti prostě chybí lidé a případní „náhradníci“ bez řádného vzdělání nejsou schopni implementovat nové postupy nebo využívat nové produkty a technologie. Ale to by bylo na dlouhý článek na jiné téma.

4. Nesledujeme, že by vývoj počtu karosáren a lakoven zažíval nějaký zásadní obrat. Nejvíce je cítit snaha dealerů vozidel, kteří dosud lakovnu nemají, rozšířit svoje služby také o lakování, a to i u těch relativně malých. Lakování v externích, smluvních lakovnách je čím dál více logisticky i organizačně náročné, a to stojí čas i peníze. Navíc si většina majitelů dealerství uvědomuje, že přichází o nezanedbatelnou možnost zisku. Vize mít vlastní lakovnu však často naráží na letitý nedostatek kvalifikovaných karosářů a lakýrníků, dost často také na prostorové možnosti a tím i vysokou investici do této činnosti.

Dalším faktorem při rozhodování o lakovně je rovněž generační výměna a čím dál tím častější prodej zaběhnutých dealerství významným multiznačkovým dealerům. U nich lze v tomto směru očekávat soustředění karosářských a lakovacích oprav do velkých center, která budou tyto opravy provádět pro více poboček jednoho dealera. A to je podle nás trend do budoucna, maximálně využít specializovaná pracoviště pro co největší objem zakázek a maximální efektivitu.

Servind

Jan Pešata, Ředitel divize autoopravárenství

1. Na počátku loňského roku, kdy na trh začala doléhat energetická krize, a s vypuknutím konfliktu na Ukrajině, kdy hrozil nedostatek zemního plynu, zákazníci začali velice intenzivně zjišťovat možnost přechodu sušicích a lakovacích boxů na jiná topná média, jako jsou elektřina nebo lehké topné oleje. Někteří s naší pomocí tuto změnu i zrealizovali. V první chvíli se totiž neřešila ani tak cena, ale jak by bez případně chybějícího plynu byla lakovna vůbec schopna fungovat. Následně jsme z důvodů úspor u některých našich zákazníků na jejich stávající sušicí technologie instalovali rekuperační jednotky. Zákazníci dnes mají možnost volit elektřinu, lehké topné oleje, zemní plyn nebo propan-butan. Lze nabídnout i hybridní systémy, které na předehřátí systému a snížení energetické náročnosti využívají fotovoltaiku. Některých zákazníků se díky zafixovaným cenám zdražování energií doposavad nedotklo, každopádně se denně potýkají se zdražováním materiálů, náhradních dílů a vzhledem ke stále rostoucí inflaci také s navyšováním personálních nákladů. Víme o ojedinělých případech, kdy se zákazník rozhodl lakovnu uzavřít.

2. + 3. Všeobecně servisy začaly ve srovnání s minulostí mnohem více přemýšlet o možných úsporách na lakovně a karosárně, ale i v dalších částech provozu. Ať už je to s cílem hledání úspor, nebo zrychlení průchodu zakázky dílnou, je potřeba se podívat na celkový proces a efektivitu práce v servisu. V této oblasti pomáháme zákazníkům již dlouhodobě, kdy se snažíme navrhnout a nastavit optimální proces v lakovně a karosárně. K tomu dáváme doporučení na pořízení adekvátních moderních technologií a vybavení, které jsou nejenom úspornější, ale práci navíc výrazně usnadní a urychlí. K většímu nasazení dochází v oblasti používání našich jednokrokových lakovacích materiálů s krátkou dobou odvětrání a sušení za nižších teplot. Je pravda, že poptávka po našich službách a našem konzultačním týmu, který disponuje řadou sofistikovaných nástrojů pro odhalení neefektivity, se během posledního roku znatelně zvýšila. Tam, kde jsme již tyto procesní audity a doporučení realizovali v minulosti, nebylo potřeba zásadnějších změn. Přesto zbylo ještě dost zákazníků, kteří byli k optimalizačním opatřením dotlačeni až aktuální ekonomickou situací na trhu.

4. Počty karosáren a lakoven jsou i v posledních třech složitých letech celkem stabilní. Pár menších provozů zaniklo, ti větší si začínají uvědomovat, že klíčem k jejich budoucímu úspěchu a překonání ekonomické krize je investice do pokrokových technologií a moderního vybavení. S momentálně klesajícími prodeji nových vozů se časem zajisté projeví částečný úbytek servisních výkonů v mechanické dílně a tím získají na větší důležitosti zakázky v karosárně a lakovně. Díky rozsáhlému nasazování nových bezpečnostních prvků, materiálů, asistenčních systémů a v neposlední řadě i s přibývajícími elektromobily nebudou do budoucna malé a nedostatečně vybavené dílny a servisy bez patřičně kvalifikovaného personálu schopny plnohodnotně opravovat dnešní moderní vozy.

LKQ CZ/CEE

Tomáš Stránský, Segment manager coatings

1. + 2. Jistou změnu v chování našich zákazníků pozorujeme. Většina našich partnerů hledá způsoby, jak snížit své náklady na energie. Zvyšuje se například zájem o nové úsporné a expresní materiály, které jsou rychleschnoucí, čímž se šetří jak čas, tak i výdaje na práce karosáren a lakoven. Pozornost se rovněž upíná i k pokrokovým způsobům vytápění kabin a řízení provozu tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám energií. Vnímáme, že lakovny nyní mnohem efektivněji využívají prostory lakovacích boxů a lépe hospodaří s časem v době, kdy je box v provozu. Zároveň pociťujeme i zvýšenou poptávku po alternativním vytápění kabin, které je z hlediska nákladů na energie ekonomičtější.

3. Největší potenciál vidíme právě v efektivním využití prostoru lakoven či karosáren. Z hlediska výdajů je znát, pokud kabinu vyhříváte na 40 nebo 60 stupňů. Do popředí zájmu se tak přirozeně dostávají zmiňované expresní materiály, mimo jiné expresní laky nebo plniče, které pracující se vzdušnou vlhkostí, což má za následek krátkou dobu schnutí při nižších teplotách. Vyplatí se také pracovat s novými materiály, jako jsou UV tmely a plniče, které jsou vytvrzené za desítky sekund.

Od našich dodavatelů Sikkens, Wanda a Perfect Line máme v nabídce ucelené řady produktů, které reagují na základní požadavek klientů maximálně ušetřit, proto je doporučujeme při práci používat. Širokou paletu těchto produktů si mohou pořídit i nadšení neodborní motoristé, a to přes náš e-shop www.lkq.cz.

V LKQ CZ nabízíme i několik odborných kurzů a školení zaměřených na úspory a efektivní řízení servisů v rámci naší LKQ Academy. Zájemcům také dokážeme poradit při výběru a s modernizací technologií s flexibilním financováním.

4. Z našeho pohledu se počet karosáren a lakoven zásadně nemění. Jaký bude trend v nejbližších letech, je však s ohledem na dnešní turbulentní dobu obtížné predikovat. Celý segment se potýká s nedostatkem kvalifikovaných lakýrníků a karosářů. Starší pracovníci odcházejí a nemají příliš následovníků z řad těch mladších z důvodu nízkého zájmu o tento obor.

Toplac

Pavel Zavadil, Vedoucího školicího střediska a koordinátor speciálních projektů

1. + 2. Vyloženě změnu spotřebního chování sledujeme již delší dobu. Některé lakovny jsou inovativní a snaží se jít směrem hledání úspor a inovací již několik let. Těmto lakovnám se to tedy vyplatilo a patří mezi ty šťastnější. Používají materiály, které jim ušetří čas, peníze i práci, a snaží se myslet dopředu. Některé se naopak, i přes naše intervence, nesnaží nebo nesnažily, a tím pádem nyní dělají razantní kroky. Tedy hlavně přecházejí k velmi levným materiálům, a tedy k provedením velmi často nekvalitní opravy, která se jim vrátí zpět.

Co je ale třeba zmínit, že s úsporami by měli začít hlavně vždy jednotlivci sami u sebe. Velmi často se mi stává, že v lakovně svítí světla všude už od úplného rána, kdy je v práci třeba jen jeden člověk. Lakýrník přijde ráno do práce, všude rozsvítí, zapne kabinu a potom si jde udělat kávu. A samozřejmě i tady se vyhazují peníze z okna.

3. Naše společnost Toplac s.r.o., která na trhu působí přes 30 let, nabízí lakovnám celou škálu možností, kterými lze uspořit nejen náklady. Jsme schopni vybavit lakovnu od A do Z a dopodrobna spočítat její celkové náklady a vytvořit řešení tak, aby nejen samotnou aplikací uspořili materiál, čas a hlavně náklady.

Úspory lze hledat v několika rovinách:

  • energie;
  • používání vhodných materiálů;
  • dodržování pracovních postupů.

A to znamená používat kvalitní a prověřené materiály a příslušenství, vše najdou zákazníci v nabídce naší společnosti. Z příkladu úspor nákladů na energie můžu jmenovat například výměny zářivek ze standardních na LED, a to jak v lakovně, tak v kabině. Nebo lze také více přemýšlet nad maskováním, auto lze například zamaskovat před kabinou a v kabině pak provádět pouze nezbytné úkony s lakováním. Nutné je myslet i na to, že pokud je venku 5 °C a v zimě běží hořák neustále, provoz jedné minuty kabiny vyjde na cca 15 Kč, abyste ji ohřáli na 22 °C. Proto je důležité v kabině skutečně jen lakovat, to je důležitá věc, kterou na lakovnách říkáme při každé návštěvě. Vedoucí lakoven a lakýrníci by si to měli uvědomit a spočítat. Zároveň je velmi žádoucí využívat technologie IRT zářičů, které uspoří čas i peníze. A v neposlední řadě také používání pistole DryJet a antistatické pistole Ionstar zkrátí časy dalších procesních kroků.

Obrovským tématem je používání materiálů a dodržování postupů. Problém na většině lakoven je vůbec téma zkoušení něčeho nového. Většinou se toho lakovny bojí a jedou ve stále stejném, zaběhnutém systému. Začít s něčím novým je ovšem jednoduché a stačí se zaměřit třeba na výběr vhodných tužidel a ředidel. Podle velikosti lakované plochy lze zvolit „dlouhé“ nebo „krátké“ tužidlo a dle okolní teploty zvolit to, co je ideální. Tím lze uspořit materiál i zmíněné energie. Proto je důležité sledovat technické listy, kde jsou nejen správné aplikace, ale i vlastnosti produktů. Materiály Glasurit, jež na českém trhu prodáváme, mají již několik let v portfoliu urychlující přísady pro schnutí (do plničů i vrchních laků), systém plničů „mokrý do mokrého“ i rychlé či matné laky. Tímto vším lze uspořit na lakovně velmi mnoho, stačí se jen nebát používat pro někoho nové, ale vyzkoušené a velmi dobře fungující materiály.

Novinkou, kterou nesmím opomenout, je používání UV materiálů. Již před rokem jsme v AutoEXPERTU prezentovali používání UV materiálů ve spolupráci s BMW, respektive Invelt Praha. Ondra Košata byl v tomto velkým průkopníkem a nebál se materiály vyzkoušet a byl pro mě v tomto směru dobrým konzultantem. Glasurit, respektive společnost BASF GmbH, udělala za ten rok v oblasti UV materiálů obrovský krok a jako jediná má UV tmel, UV plnič a UV bezbarvý lak, tedy kompletní systém pro opravu. S využitím UV lampy a ochranných brýlí je povrch vysušen doslova za pár sekund (tmel 30–35 sekund, plnič 15–30 sekund). Nic víc nepotřebujete. UV materiály jsou velmi jednoduché i z hlediska připravenosti k práci, neboť lze mít materiál stále připravený ke stříkání ve stříkací pistoli s UV nádobkou. I s vyšší investicí na pořízení těchto materiálů a příslušenství jsem ale spočítal, že používáním UV materiálů lakovna ušetří cca 50 % materiálu, o 75 % si zkrátí čas při manipulaci a 85 % ušetří na spotřebním příslušenství. A to jsou úspory, které se počítají. Toto vše je sice pro lakovnu nové, ale my lakýrníky naučíme s materiálem správně pracovat a zaškolíme je.

4. Situace na trhu karosáren a lakoven je již několik let stejná. Velmi do práce lakoven zasáhl samozřejmě covid a válka. Chybí náhradní díly, některé materiály… Celkový počet lakoven se ale příliš nemění. Ty, které ukončí provoz, nahrazují zase nové lakovny.

Nejdůležitějším dlouhodobým problémem je však počet kvalifikovaných zaměstnanců a také zvyšování nákladů na mzdy. A to se netýká samozřejmě jen lakoven a karosáren. Sehnat kvalifikované zaměstnance je velmi těžké, a i když servis zakázky má, schází mu zaměstnanci, kteří by práci odvedli. A v některých servisech je práce spousta. Přibývá totiž oprav, které se dříve neopravovaly a lidé si raději koupili nové auto. Nyní se opravuje téměř vše, protože na nová auta je dlouhá čekací doba.

V následujících letech bude počet oprav v lakovnách stále stejný, jen se budou díly více měnit za nové. Nové automobily mají velký počet snímačů (parkovací asistent, hlídání jízdních pruhů atd.) a kvůli tomu se opravované díly často nelakují, ale mění.

Tento článek byl převzat z časopisu AutoEXPERT vydání č. 4/2023

Další články