Další termíny školení pro práci na elektrovozidlech

V rámci kurzu budete pracovat na elektrické vysokonapěťové soustavě

Od dubna 2024 zahajujeme školení o elektrovozidlech s lektorem Jakubem Mejzlíkem.

  • 4. 4. Chrudim
  • 31. 5. Praha

V rámci AutoEXPERT Academy postupně nabídneme školení pro všechny kategorie prací na elektrických vozech. Úplně první proběhne ve zmíněném datu seminář pod názvem Elektrotechnik pro elektrická a hybridní vozidla.

Jde o školení, kde se naučíte to, jak elektrovozidla fungují, jak je zkonstruována jejich vysokonapěťová soustava a jaké mají bezpečnostní prvky. V další části kurzu si vyzkoušíte vyhledávání závad u těchto systémů, budete se učit kontrolovat bezpečnostní prvky vysokonapěťové soustavy a také její vypínání a opětovnou aktivaci a další možnosti diagnostiky a oprav.

Na školení se můžete přihlásit ZDE.

V rámci kurzu budete pracovat na elektrické vysokonapěťové soustavě, která bude odpojena od zdroje vysokého napětí. Účastník tohoto školení bude vyškolen a oprávněn k tomu, aby mohl pracovat na vysokonapěťové soustavě vozu, která bude bez napětí – aby mohl soustavu odpojovat a opět aktivovat a provádět její kontrolu a diagnostiku závad. Nebude oprávněn k práci pod napětím, tedy ani k tomu, rozdělávat či opravovat blok trakčního akumulátoru elektrovozidla.

Absolvent se také dozví o všech rizicích práce s vysokým napětím, bude ovládat první pomoc v případě úrazu elektrickým proudem. Součástí kurzu bude i získání odborné kvalifikace pracovníka v elektrotechnice dle § 4 nařízení vlády č. 194/2021 Sb. Pro tento účel bude každý účastník ke konci školení skládat test z odborných znalostí, které na kurzu získá, a na závěr obdrží certifikát.

Absolvent se také dozví o všech rizicích práce s vysokým napětím, bude ovládat první pomoc v případě úrazu elektrickým proudem.
Bílé auto v autoservise na zvedáku, připravené na opravu.

Další články