BORG Automotive Group zveřejňuje ESG za rok 2022

BORG Automotive Group, největší nezávislý repasér náhradních dílů pro automobilový trh v Evropě, zveřejnil svou zprávu o ESG za rok 2022. Společnost líčí svou cestu ke svým ambicím ESG a dává nahlédnout do svých nefinančních opatření.

ESG reporting je již dlouho standardní praxí odpovědných společností. Jde o povinnost tzv. nefinančního reportování a týká se společností, které splňují alespoň dvě z následujících podmínek – firma má více než 250 zaměstnanců, její obrat činí více než 40 milionů eur ročně, případně její aktiva přesahují hodnotu 20 milionů eur. Zároveň se nefinanční reporting ESG bude týkat také všech společností, které jsou kótované na burze, a to i malých a středně velkých. Společnosti formou ESG reportu zveřejňují své pokroky v oblastech „životní prostředí“, „sociální záležitosti“ a „správa podniku“. Více se dočtete např. ZDE.

Dánská společnost BORG Automotive Group předložila v souladu s výroční zprávou své mateřské společnosti Schouw & Co. již počtvrté vlastní zprávu ESG. Uvádí opatření a výsledky firmy související s ESG pro rok 2022, který si budeme pamatovat jako rok plný nejistoty a geopolitické nestability, ale také jako rok, kdy společnost urychlila vývoj v oblasti ESG.

Životní prostředí: Spotřeba energie oddělená od růstu tržeb

V posledních letech spotřeba elektřiny BORG Automotive Group rostla v důsledku silné strategie růstu. V roce 2022 se BORG Automotive Group podařilo situaci zvrátit: Nepřímé emise CO2 z nakupované energie se navzdory zvýšené obchodní aktivitě a růstu snížily o 2,6 procenta. Celkové emise však vzrostly o 4,5 procenta, ale tento efekt byl způsoben především akvizicemi firem.

V každém případě si BORG Automotive Group klade za cíl snížit své emise CO2 do roku 2030 o 30 procent. Konkrétní opatření se již zavádějí do praxe: V současné době BORG Automotive Group staví nové sídlo společnosti, kde bude přibližně 80 procent spotřeby elektrické energie v budově pokryto solárními panely. Kromě toho společnost také uvádí do provozu fotovoltaické systémy ve svých dvou výrobních závodech v Polsku.

BORG Automotive Group navíc připravuje analýzy životního cyklu pro každou ze svých osmi produktových skupin. Rozsáhlý projekt poskytne do konce roku konkrétní a spolehlivá čísla o tom, kolik energie, CO2 a surovin se ušetří repasováním použitého náhradního dílu ve srovnání s výrobou nového.

Sociální sféra: Více menších pracovních úrazů v roce 2022

Klíčovým cílem v „sociální“ části zprávy je snížit frekvenci úrazů o 30 procent ve srovnání s rokem 2020. Částečně kvůli rotaci pracovních míst však BORG Automotive Group v roce 2022 zaznamenala 12,1 nehody na milion odpracovaných hodin, tj. nárůst o 1,8 události oproti předchozímu roku. Přestože šlo především o drobné nehody, společnost nyní posiluje své preventivní, osvětové a školicí aktivity, aby se v roce 2025 výrazně přiblížila cílové hodnotě 8,4.

Správa: Bezpečnost IT a firemní kodex chování

V roce 2022 skupina BORG Automotive Group opět věnovala mnoho aktivit zajištění dobrých manažerských struktur. Řešila se také témata boje proti korupci, etiky podnikání a odpovědného řízení dodavatelů. Jedním z cílů práce bylo zlepšení bezpečnosti IT a informovanosti uživatelů. Společnost dále vytvořila e-learningovou platformu pro protikorupční školení. Výsledkem je, že 99 procent zaměstnanců již dodržuje protikorupční politiku společnosti a podporuje ji. Navíc 86 procent dodavatelů nyní prošlo auditem a podepsalo etický kodex společnosti.

www.borgautomotive-group.com

Další články