BORG Automotive roste a investuje do udržitelnosti

13. 5. 2024

repasované výrobky borg

Skupina BORG Automotive představila své finanční údaje a zprávu ESG za rok 2023. Ve sledovaném období se jí podařilo zvýšit obrat, snížit emise skleníkových plynů na repasovaný produkt a zlepšit bezpečnost práce.

V roce 2023 dosáhla skupina BORG Automotive Group růstu tržeb o tři procenta. Zisk před zdaněním dosáhl 153 milionů DKK, což bylo méně než v předchozím roce.

BORG Automotive Reman zůstává nejdůležitějším pilířem podnikání: Největší evropský renovátor s mezinárodní značkou Lucas a vlastními značkami Elstock, DRI a TMI představil kolem 470 nových referencí a zaznamenal silný růst poptávky po repasovaných produktech ve druhé polovině roku rok. Jen ve 4. čtvrtletí společnost prodala o 29 procent více repasovaných dílů než ve stejném období předchozího roku.

SBS Automotive se svými značkami NK Autoparts a Eurobrake se naopak nadále potýkala s ústupem z ruského byznysu. Společnost pod zastřešením skupiny doplňuje sortiment BORG Automotive o mnoho produktů, mezi které patří zejména nerepasovatelné náhradní díly pro brzdy a podvozky. Díky zvýšenému prodejnímu úsilí na ostatních evropských trzích je však společnost na cestě k plné kompenzaci ztráty ruského trhu. V důsledku toho BORG Automotive Group očekává pro rok 2024 nárůst obratu na 1,9 až 2,1 miliardy DKK a zisk před zdaněním mezi 170 a 200 miliony DKK.

Životní prostředí, sociální, správa: ambiciózní agenda

dělník repasuje výrobky borg

V souladu s výroční zprávou mateřské společnosti Schouw & Co. zveřejnila skupina BORG Automotive také svou pátou zprávu ESG. Uvádí všechna opatření přijatá v uplynulém roce v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných.

Společnost si stanovila jasné cíle v oblasti ekologických opatření: Do roku 2030 si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů z vlastní výroby o 30 procent. Za uplynulý rok se ukazuje následující obrázek: Relativní emise na repasovaný výrobek klesly o deset procent ve srovnání s referenčním rokem 2020. Celkové emise však vzrostly o 19 procent díky výrazně vyšším objemům výroby.

Dalším zaměřením aktivit v roce 2023 byla implementace srovnávacích hodnocení životního cyklu, která poprvé dokumentují dopad repasovaných produktů společnosti na klima a zdroje a porovnávají je s nově vyrobenými produkty.

Společnost BORG Automotive navíc v loňském roce instalovala ve svém výrobním závodě v Lublinu vysoce výkonný solární systém. To znamená, že obě pobočky v Polsku jsou nyní vybaveny fotovoltaikou, která by měla uhlíkovou stopu dále zlepšit. BORG Automotive také vybudovala výrazně energeticky účinnější nové sídlo v Dánsku.

www.borgautomotive-group.com

Další články