Reorganizace výzkumu a vývoje značky Kia

3. 7. 2023

Společnost Kia Corporation oznámila změny v uspořádání organizace výzkumu a vývoje (R&D), aby společně se sesterskou značku Hyundai urychlily přechod k elektrifikaci a posílily vývoj softwarově definovaných vozidel (SDV). V rámci nového uspořádání výzkumu a vývoje bude původní centralizovaná struktura se zaměřením na vývoj vozidel nahrazena nezávislou Spojenou technologickou organizací (Allianced Tech Organization, ATO).

Založením organizace výzkumu a vývoje, umožňující včasný vývoj pokrokových zařízení a služeb, se Kia zasazuje stát v čele budoucího trhu mobility, kde klíčovou roli bude hrát elektrifikace společně se softwarem.

Automobilka Kia za tímto účelem spojila síly v oblastech přímo souvisejících s vývojem vozidel, aby podpořila vývoj nových vozidel a zajistila kvalitu v rámci sériové výroby. Dále ze stávající divize R&D vyčlenila týmy zaměřené na pokrokové technologie příští generace, které nově tvoří samostatný útvar pro vývoj technologií (Tech Unit). Přepracovanou organizaci R&D povede nový hlavní technický ředitel (CTO). Jednotlivé sekce, tedy divize Total Vehicle Development (TVD), Útvar pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit) a technologický útvar META (Mobility Engineering and Tech Acceleration), jakož i nové obchodní a konstrukční útvary, procházejí reorganizací k vytvoření vlastních systémů vývoje. V souvislostí s uvedenou restrukturalizací byl výkonný viceprezident Yong Hwa Kim, jenž vede divizi R&D, povýšen do pozice prezidenta a současně jmenován hlavním technickým ředitelem, který bude dohlížet na celou organizaci výzkumu a vývoje a současně zastávat pozici vedoucího Útvaru pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit). Dále výkonný viceprezident Heui Won Yang, jenž předtím působil jako vedoucí útvaru Total Vehicle Development, byl jmenován vedoucím divize TVD s cílem zajistit kontinuitu výzkumu a vývoje v rámci rozsáhlých organizačních změn.

„Nová organizace výzkumu a vývoje bude rychlá a pružná, bude mít podobnou agilitu jako startup, což nám umožní kráčet v čele rychle se měnícího prostředí mobility,“ uvedl prezident a CTO Yong Hwa Kim. „Zatímco předchozí organizace se zaměřovala na efektivní vývoj vozidel, nové dynamické uspořádání půjde vstříc neustálým změnám globální poptávky spotřebitelů a rozšíří organizaci tak, aby dokázala zajišťovat koordinovaná řešení budoucí mobility, elektrifikace, softwaru a robotiky.“

V rámci nového systému se bude každá z divizí, útvarů a center věnovat nezávislému vývoji příslušných technologií, zatímco v případech vyžadujících spolupráci se mohou organizace spojovat nebo rozdělovat podle potřeby, a fungovat tak se stejnou pružností jako startupy.

Ve snaze vytvořit dynamický systém výzkumu a vývoje s potenciálem pružně reagovat na rychlé změny vnějších tržních podmínek se Kia rozhodla namísto dílčích úprav přistoupit k zásadní reorganizaci, kterou se od základu mění úhel pohledu.

Uvedená reorganizace se zaměřuje na pokračující přechod k elektrifikaci a softwarově orientovanému vývoji k posílení schopností vytvářet technologie příští generace a zajistit budoucí motory růstu v nových obchodních oblastech. Společnost Kia očekává, že díky těmto snahám urychlí svoji proměnu v poskytovatele řešení chytré a trvale udržitelné mobility.

Další články