Zařízení pro odpuzování kun

17. 10. 2023

Počet škod způsobených kunami se již několik let neustále zvyšuje. Je proto nesmírně důležité přijmout odborná opatření, aby ke škodám vůbec nedocházelo. Jak u klasických spalovacích motorů, tak u moderních elektromobilů je elektronika vozidel stále složitější, navíc je připojeno i větší množství nejrůznějších periférií. To vše láká kuny.

Pro ochranu elektronického vybavení vozidel je proto vhodné instalovat ochranná zařízení, nejlépe kombinovaná (ultrazvuk a vysoké napětí), která jsou nezávislá na elektrické síti vozidla. To umí například zařízení 8 PLUS-MINUS CLIP, které napájí knoflíkové články, a proto již nevyžaduje připojení k palubní síti vozidla. Tento systém je však účinný pouze tehdy, pokud je v knoflíkovém článku dostatečné napětí. Pokud se však článek vybije, spolehlivá ochrana již není zaručena a kuna se bez zábran zakousne.

Až dosud bylo napájení zařízení 8PLUS-MINUS monitorováno pouze jednobarevnou kontrolkou na jednotce. Výrobce STOP&GO tento kontrolní systém zdokonalil a nyní nabízí své dvě prémiová zařízení pro odpuzování kun 8 PLUS-MINUS a 8 PLUS-MINUS CLIP s praktickým dvoubarevným LED indikátorem stavu baterie. Jakmile napětí 3V knoflíkových baterií (typ CR2477) klesne pod 2,46 V, barva blikající LED se změní ze zelené na červenou, což na první pohled signalizuje, že je třeba baterie brzy vyměnit. Díky této inovaci je předešlé nutné manuální měření napětí napájecích baterií minulostí.

www.marderabwehr.de/cs/

Další články