Efektivní míchání odstínů

Budoucnost je tady


Tento článek sice tematicky patří do vydání č. 4 zaměřeného na oblast lakování, ale stejně tak mu směle můžeme dát nálepku tohoto AutoEXPERTU, a sice Budoucnost je tady. Společnost Servind vám představuje produkt společného vývoje s dodavatelem průmyslových míchacích systémů: univerzální automatizované zařízení pro míchání odstínů laků.

Jakkoliv autolakovny pro samotné nalezení správného odstínu již delší dobu využívají moderní koloristické nástroje v podobě spektrofotometru spolu s koloristickým softwarem, následné míchání finálního odstínu doposud drtivá většina lakýrníků provádí ručně. To vyžaduje velkou dávku zkušenosti, trpělivosti a důslednosti. Sebemenší chyba pak může znamenat odchylku od správného odstínu anebo navýšení spotřeby materiálu na zakázku kvůli rekalkulaci receptury na větší objem barvy. Proto se na trhu již před nějakým časem začala objevovat poloautomatická dávkovací zařízení.

Společnost Servind postoupila o krok dál a spolu s italským výrobcem průmyslových míchacích zařízení, společností ALFA S.R.L., nyní přichází s novou generací plně automatického míchacího zařízení určeného pro prémiový lakovací systém Standoblue.

Obr. 1: Technici společnosti Servind Petr Říha (vlevo) a Karel Frauenberg, kteří se na vývoji zařízení podíleli.
Obr. 2: Vysouvací zásobník s mixy. Každý modul má dva takovéto zásobníky a zařízení se skládá ze dvou nebo tří modulů. Počítač samozřejmě kontroluje stav naplnění jednotlivých mixů.

Jak to vzniklo?

Projekt Alfa Car Refinish (CR) se zrodil za účelem automatizovaného řešení procesu míchání barev, překonávajícího současná technologická omezení stávajících řešení. Dávkovací zařízení Alfa CR je plně integrováno se současnými koloristickými technologiemi, jako jsou spektrofotometr a koloristický software Standowin, což výrazně usnadňuje práci autolakýrníků a umožňuje jim soustředit se na produktivní pracovní činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Jak to funguje?

Alfa CR disponuje modulární konfigurací, kdy se používají dva nebo tři moduly se zásobníky pro jednotlivé mixy. V případě dvou modulů je to 64 pozic, což představuje dostatečný počet pro osazení systémem Standoblue, při použití tří modulů je to pak 96 pozic. Jednotlivé zásobníky jsou napojeny na čerpadla vlastní konstrukce kompatibilní s produkty Standoblue na bázi vody. Tato čerpadla provádějí stoprocentní recirkulaci produktů, takže nedochází k vysychání a degradaci materiálu. Není třeba provádět proplachování a kalibraci, což znamená méně prostojů zařízení a úspory nákladů na servis a údržbu.

Vlastní míchání odstínu probíhá plně automaticky tak, že se kelímek pohybuje po válečkové dráze uvnitř stroje pod dávkovací trysky a ty jednotlivě nadávkují potřebné množství materiálu. Konkrétní množství není v tomto případě řízeno hmotností, ale délkou dávkovacího cyklu při konstantním průtoku tryskou. To znamená, že zařízení může pracovat s menšími dávkami odstínů a ve výsledku to dává lakýrníkovi možnost míchat daleko menší objemy vzorků. Minimální objem je v tomto případě 0,05 litru a to při dlouhodobém používání přináší nezanedbatelnou úsporu lakovacího materiálu.

ZDE se podívejte na průchod kelímku míchacím zařízením.

Obr. 3: Unašeč s plastovým kelímkem. Unašeče jsou výměnné tak, aby mohly pojmout kelímky různých výrobců.
Obr. 4: Počítač nabízí lakýrníkovi několik pododstínů s možností výběru a dalšími informacemi, jako například kde na světě a kolikrát byl daný odstín míchán.

Jak se s tím pracuje?

Co bezesporu patří k největším přínosům zařízení, je integrovaný počítač pro obousměrnou komunikaci v reálném čase, navíc připojený na datový cloud. To vše dále s možností propojení na koloristický nástroj Standowin, ve kterém jsou uloženy nejen značkové receptury odstínů výrobců vozidel, ale postupně tam průběžně přibývají receptury vlastní.

Lakýrník tedy nejprve proměří daný odstín spektrofotometrem a získaná data se automaticky přenesou do počítače. Ten odstín zanalyzuje a vygeneruje příslušné receptury. Dle procentuálního parametru shody s originálem si pak lakýrník vybere tu s nejvyšší hodnotou a pošle danou recepturu na míchání. Software mu zároveň také doporučí další komponenty, jako je např. typ a odstín plniče. V samotném počítači zařízení Alfa je možno si zpětně dohledávat již namíchané odstíny a stoprocentně je replikovat bez potřeby jejich opětovného vyhledávání pomocí koloristických nástrojů.

Obr. 5: Každá zakázka dostane automaticky přidělený štítek s čárovým kódem. Podle něj stroj identifikuje kelímek a namíchá do něj příslušné složky odstínu.
Obr. 6: Zásobník náhradních unašečů.

Propojení počítače se zařízením dále přináší hned několik elegantních výhod:

  • Lakýrník má perfektní evidenci zakázek. Při přenesení naměřených dat se zakázka okamžitě eviduje a dostane své označení. Počítač vygeneruje čárový kód a ten obsluha před vlastním mícháním nalepí na kelímek. Na vstupu kelímku do míchacího stroje je čtecí zařízení, které podle kódu do kelímku namíchá příslušnou recepturu.
  • Díky počítačovému řízení a evidenci může lakýrník míchat až čtyři zakázky současně. To znamená, že si může například jak na začátku, tak i následně během směny naráz připravit lakovací materiál a pak už se jen věnovat lakování. To dává lakovnám možnost změnit organizaci práce a zvýšit svoji produktivitu i ziskovost.
  • Zařízení minimalizuje vliv lidského faktoru a možnosti vnést do procesu chyby. Samo mimo jiné hlídá velikost kelímku tak, aby vždy odpovídala požadovanému množství. Navíc v kombinaci s různými unašeči lze použít téměř jakýkoliv systém míchacích kelímků. Není tedy problém použít na trhu oblíbené kelímky Sata RPS, Mirka paint cup system a další.
  • Zařízení uchovává historii jednotlivých zakázek, lze se k nim jednoduše vracet.
  • Díky uživatelsky přívětivému softwaru se zařízení velice jednoduše a intuitivně obsluhuje.
Obr. 7: Software automaticky doporučuje lakýrníkovi další složky, jako například typ a barvu plniče.
Obr. 8: Zařízení zvládne připravovat několik zakázek naráz.
Obr. 9: Směs jednotlivých komponent připravená k promíchání…
Obr. 10: … to se provádí na zařízení Rotogen 1000.

Trend byl potvrzen

V posledních dnech se cesta nastoupená společností Servind potvrdila, neboť s podobným řešením IRUS Mix přijde v polovině roku i koncern Axalta, pod který spadá německá značka autoopravárenských laků Standox. Jde rovněž o plně automatický míchací systém, který je přizpůsoben vrcholné řadě lakovacího systému Standoblue (podrobnější informace najdete v rubrice Novinky).

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 6/2023.

Další články

No results found.