Ochrana spodků a dutin karoserie

Přehled segmentů trhu

Obrátil se na nás čtenář – provozovatel autoopravny – s tím, že u něj jeho zákazníci poptávají nástřik spodku vozidel a ochranu dutin karoserie. Sám zvažuje, že by tuto službu začal aktivně nabízet. My jsme se na základě jeho podnětu rozhlédli po trhu…

Oslovili jsme dodavatele těchto přípravků a položili jsme jim následující otázky (pořadí respondentů je voleno náhodně):

1) Máte ve své nabídce i materiály pro dodatečnou ochranu spodků vozidel a jejich dutin? Od kterých výrobců a na jaké bázi tyto materiály jsou?

2) Setkáváte se s rostoucí poptávkou po dodatečné ochraně spodků a dutin (buď preventivní, nebo po opravách)?

3) Jaké jsou zásady aplikace vámi nabízených ochranných nástřiků a jaké jsou požadavky na vybavení takového pracoviště?

4) Nabízíte v tomto ohledu svým zákazníkům školení?

Bučan

Robert Otmar, Technický specialista

Na úvod pár slov k problematice…

Koroze požírající podvozek vozidel je nikdy nekončící téma. Jak s ní ale efektivně bojovat a předcházet jí, abyste později nemuseli odstraňovat velká a často nevratná poškození?

Obr. 1: Zrezlý podvozek po několika letech používání.

Ve většině případů o tomto problému motoristé začínají přemýšlet v momentě, kdy skončí záruka na prorezivění, tzn. po 7–10 letech – tehdy podvozek již často vykazuje pokročilé známky koroze –, a často také po poškození, které vyžaduje výměnu plechu. Obvykle je pro prvních pět let tovární ochrana tak účinná, že stopy koroze nejsou patrné. Po tomto období je vhodný čas na provedení důkladné kontroly podvozku a prevenci. Je poměrně jednoduché místa s lehkou korozí očistit a znovu je správně ošetřit. Mnohem více úsilí a větší náklady bude vyžadovat ošetření podvozku po delší době.

Dobrou radou pro uživatele – což mimochodem stojí za to udělat mnohem dříve než za pět let – je odšroubovat podběhy kol a umýt bláto, které se zde hromadí. To totiž zadržuje vlhkost a značně urychluje rezivění blatníků. Ideální je toto čištění provádět každých šest měsíců.

Mezi dílnami lze pozorovat různé přístupy k procesu údržby podvozku. Bohužel se často přiklání k přísloví „Co oči nevidí, to srdce nebolí“ a alespoň do doby, kdy to ještě celé vypadá bezpečně, příliš péče podvozku věnováno není. Čištění je prováděno ledabyle a antikorozní ochrana často přehlížena. Nanesení ochranného nástřiku poté spíše jen zakrývá nedokonalosti. Do značné míry je to způsobeno také tím, že profesionální přístup vyžaduje hodně práce, účinná ochranná opatření a pečlivé provedení, za což je ne každý zákazník ochoten zaplatit. Snad jen, z pochopitelných důvodů, s výjimkou sběratelů historických vozidel.

A nyní odpovědi na vaše otázky:

1) Po dokončení antikorozní ochrany by měl na řadu přijít ochranný nástřik. V našem sortimentu lze pro tento účel nalézt materiály jednoho z největších evropských výrobců lakýrnických produktů, společnosti Novol. Uvedeme pár příkladů – antigravel Gravit 600, přelakovatelný produkt na bázi syntetických pryskyřic, vytvářející na prazích a podbězích kol silnou a velmi flexibilní vrstvu odolnou vůči kamínkům, zároveň s odhlučňujícími vlastnostmi. Dále bitumenová ochrana přímo na podvozek Gravit 660, obsahující živičné látky. Pro ochranu dutin doporučujeme například Gravit 640 na bázi vosku a lanolinu. Dále jsou dostupné stříkací těsnicí hmoty, např. produkt Novol STP. Jde o hybridní, přelakovatelný stříkací sealant, založený na polymeru STP, který kombinuje sílu polyuretanu s flexibilitou, přilnavostí a odolností silikonů vůči povětrnostním podmínkám. S tímto produktem lze snadno obnovit originální tovární texturu OEM. Rovněž uzavírá a chrání spoje proti vlhkosti.

Obr. 2: Těsnění spojů podběhu kola s materiálem STP.

V neposlední řadě u nás zákazník najde speciální ochranné nástřiky, např. produkt Cobra. Ten je založen na syntetických pryskyřicích, je vysoce odolný proti mechanickému poškození, poškrábání a povětrnostním podmínkám. Použít jej lze například na prahy, podběhy kol nebo vnější části karoserie terénních vozidel.

Obr. 3: Speciální ochranný nástřik Cobra je vysoce odolný proti mechanickému poškození, poškrábání a povětrnostním podmínkám. Používá se na prahy, podběhy kol nebo i vnější části karoserie terénních vozidel.

2) Na autolakýrnickém opravárenském trhu zůstává úroveň používání ochranných nástřiků již několik let relativně stabilní. Poslední dobou pozorujeme vysoký zájem o ochranný nástřik Cobra, který byl velmi dobře přijat například fanoušky offroadu. Epoxidové základy používané pro antikorozní ochranu před finálním ochranným nástřikem jsou také velmi populární.

3) Požadavky na aplikaci ochranných nástřiků jsou typické pro proces lakování. Měla by být dodržena doporučení uvedená v technickém listu produktu. Ve fázi přípravy budou vyžadovány produkty, jako jsou např. brusivo, maskovací materiály, odmašťovače povrchu atd. V závislosti na ochranném nástřiku mohou být vyžadovány různé pistole, např. stříkací pistole, UBS, speciální pneumatická pistole pro STP atd. Nanášení ochranného nástřiku by mělo být prováděno v dobře větraném prostoru, kde je možné lakovat bezpečně.

Popis jednotlivých fází procesu ochrany s krátkou charakteristikou:

A. Omytí podvozku

Podvozek je při denním používání velmi špinavý. Před začátkem procesu údržby je třeba jej dobře umýt. Některé z těchto nečistot jsou rozpustné a je možné je umýt proudem tlakového čističe, např. bláto, písek. Některé mastné nečistoty, jako jsou oleje, vyžadují speciální přípravu ve formě použití např. aktivní pěny. Důkladné umytí usnadňuje počáteční posouzení stavu podvozku a šetří brusivo při mechanickém čištění. Je důležité provést umytí co nejdříve, aby mohl podvozek zcela uschnout.

Obr. 4: Maskování před aplikací ochranného nástřiku.

B. Demontáž nebo zabezpečení nechráněných součástí

Demontáž dílů, jako jsou např. palivová nádrž nebo výfukový systém, je obvykle časově náročná a často také obtížná kvůli zarezlým šroubům, ale značně usnadňuje, mimo jiné, čištění rezavých míst a provádění následné údržby. Nejčastěji se zabezpečují prvky odpružení (pokud také nejsou renovovány), brzdový systém a kabely, které by se mohly poškodit během demontáže. Rozhodně je nutné ochránit fólií celou karoserii vozidla, aby se zabránilo kontaminaci při čištění a nanášení ochranných prostředků.

C. Odstranění koroze

V případě povrchové koroze je nejčastěji využíváno relativně časově náročné mechanické čištění. Pro odstranění se používají rotační a oscilační brusky s hrubým brusným papírem nebo speciálními brusnými disky. Ve většině případů mechanické čištění efektivně odstraňuje korozi vytvořenou na povrchu.

Při hluboké korozi jsou metody s brusivy a nástroji neefektivní. Korozi tedy důkladně neodstraňujte. V profesionálních dílnách je v takových případech pro očištění podvozku využíváno abrazivní tryskání křemenným pískem (proto se tento postup nazývá pískování). Nejčastěji volená velikost abraziva je 0,8–1,6 mm. Rychlost tryskání brusiva (cca 80–100 m/s) umožňuje účinné odstranění povrchové koroze z podvozku a zejména je účinná v odstraňování důlkové koroze. Tato metoda brusivu umožňuje dostat se do těžko přístupných míst. V poslední době na popularitě získává také tryskání suchým ledem, které má tu výhodu, že abrazivo po čase samo zmizí, na rozdíl od písku, který je třeba čištěním odstranit. Jedná se o čistší a méně agresivní metodu.

V případě prorezivění bude nutná pomoc klempíře. Často prováděné pokusy zakrýt povrch velkých poškození v nosných místech (např. lepení, vyplňování pěnou) bez jejich správné opravy mohou vážně ohrozit bezpečnost uživatele vozidla a rozhodně se nejedná o správný základ pro nanášení ochrany.

Po očištění povrchu je vyžadováno znovunanesení antikorozní ochrany, aby sloužila po další roky činnosti.

D. Volba systému antikorozní ochrany

Z hlediska efektivní antikorozní ochrany existují dvě lakovací metody:

  • 1. Reaktivní základ (např. Novol Protect 340) – kombinace polyvinylové pryskyřice, antikorozních pigmentů a kyseliny ortofosforečné tvoří jako výsledek chemické reakce (pasivace) výbornou antikorozní ochranu. Ta je účinná zejména v případě povrchů, ze kterých jste předtím mechanicky odstranili existující korozi. Po uschnutí lze reaktivní základ přelakovat standardní ochranou (Gravit 600, Gravit 610, Gravit 650). Výjimkou jsou produkty na bázi bitumenu (např. Gravit 660). Na reaktivní základ by také neměl být aplikován tmel nebo epoxidový základ.
  • 2. Epoxidový základ (např. Novol Protect 360) – poskytuje skvělou bariérovou ochranu díky využití epoxidové pryskyřice a zároveň obsahuje inhibitory koroze. Epoxidové základy jako izolátory jsou účinnější při zvyšování tloušťky vrstvy. Aplikace dvou až tří vrstev epoxidového základu v kombinaci s ochranou karoserie je jistota na několik dalších let.

4) Školicí materiály na ochranné nástřiky lze nalézt na YouTube kanálu společnosti Novol. Rovněž je možné pro zákazníky uspořádat praktické školení.

Efektivní ochrana není tak jednoduchá, jak se může zdát. Je mnohem jednodušší jednat v počáteční fázi prevence, což může často zvládnout sám uživatel bez větší námahy. Pro provedení obnovy ochrany podvozku po dlouhé době používání je jistě lepší využít služeb specializovaných dílen, pracujících s vysoce kvalitními materiály.

Berner

Lukáš Hlásek, regionální manažer

1) Ano, máme.

Výrobce Berner:

2) Ochrana spodků vozidel:

  • 1. např. 371682, 370157 – chemická báze bitumen
  • 2. např. 42919, 413174 – chemická báze směs vosků a přísad
  • 3. např. 42918, 42911 – chemická báze směs kaučuku a umělé hmoty
  • 4. 367132 – chemická báze vodné syntetické disperze, plniva a přísady

Ochrana dutin:

  • např. 370375 – chemická báze vosk

3) Ano, setkáváme se s rostoucí poptávkou.

Některé značky vozidel mají povinnost použít při každé klempířské opravě dodatečnou ochranu karoserie ve formě nástřiku, která je dána výrobcem.

Zásady: povrch musí být čistý, odmaštěný a bez koroze. Je nutné dodržet předepsané ochranné prostředky s dostatečným větráním prostorů.

Požadavky na pracoviště: nutný rozvod vzduchu při aplikaci nástřiků z litrových balení a dále příslušnoá aplikační pistole (např. 184352).

Při ochraně pouze lokálních míst lze použít nástřik ve spreji, tudíž není nutné další specifické vybavení.

4) Ano, školení probíhá prostřednictvím našich obchodních zástupců, kteří vysvětlí a předvedou způsob použití produktů.

Servind

Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu

1) V naší nabídce najdou zákazníci širokou škálu produktů na ochranu spodků a dutin vozů. Naši technici rádi pomohou s výběrem nejvhodnějšího materiálu pro daný případ a aplikaci. Vybírat lze z produktů na vodní nebo rozpouštědlové bázi. Nástřiky podvozků mohou být v přelakovatelné i nepřelakovatelné verzi. Vybírat lze ze špičkových produktů od značek Colad, Teroson, 3M nebo Standox.

Obr. 5: Přípravky společnosti Colad spolu s aplikační pistolí.

2) Poptávka po těchto materiálech je stabilní a nesledujeme její nárůst. Dnešní auta jsou proti korozi dostatečně chráněna již z výroby a jednotliví výrobci se předhánějí, kdo proti prorezavění poskytne delší záruku. Není neobvyklá ani 12letá záruka na prorezavění. Podvozek je proti korozi chráněn stejně tak jako jiné části karoserie. Na plechu najdete vrstvu zinku, dále fosfát, protikorozní nátěr (kataforézu), plnič, případně podkladový lak a krycí čirý lak. Klasickými nástřiky ochrannou hmotou UBC jsou dnes ošetřeny již jen některé části podvozku, jako jsou například prahy, prostor pro rezervu nebo některé tvarově náročné části karoserie. Pokud si zvednete auto na zvedák, zjistíte, že velká část podvozku je chráněna proti mechanickému poškození a kvůli zlepšení aerodynamiky plastovým zakrytováním. Po jeho demontáži již nenarazíte na klasické nástřiky, ale na standardní lakovací materiály, které mají samozřejmě funkci antikorozní ochrany. Stejně tak je to v podbězích, zde jsou kromě plastových výplní použity i jiné materiály, které snižují hlučnost přenášenou do interiéru vozu od kol a odletujících kamínků. Používání chemických nástřikových ochran je eliminováno z důvodu následné ekologické likvidace vozu. Rovněž dutiny jsou ochráněny již z výroby a není potřeba jejich dodatečné ošetření. Na karoserii si můžete všimnout toho, že dané otvory pro aplikaci ochrany dutin jsou „zaslepeny“ lakem automobilu. Ochrana dutin přichází na řadu až v případě opravy po nehodě, kdy dochází ke strukturální opravě. Pak je samozřejmě potřeba nově instalované díly dle doporučení výrobce opatřit ochrannými nástřiky nebo provést konzervaci dutin voskem.

Preventivní ochrana podvozků a dutin tak přichází v úvahu opravdu u starých vozů, kdy ještě nebyla důsledně řešena antikorozní ochrana již ve výrobě.

3) Předpokladem kvalitní antikorozní ochrany je důkladná příprava povrchu. Obroušení starého laku, plné ošetření 2K základovacími plniči nebo 2K epoxidovými základovacími plniči. Vše průběžně dokonale očišťováno a odmašťováno. Pro aplikaci nástřiku podvozku slouží různé druhy stříkacích pistolí. Pro aplikaci materiálu v plechovkách využijete pistoli s nastavitelnou tryskou či nastavitelným tlakem. Nám se osvědčila pistole Colad KSS pro nástřik podvozků s nastavitelnou tryskou nebo pistole Teroson s nádobkou pro UBC pro nástřik podvozků. Pro materiály plněné do kartuší jsou vhodné vysokotlaké vzduchové pistole na kartuše Teroson Multipress. Některé aplikace na malých plochách lze improvizovaně provést štětcem. Prostředky na ochranu dutin lze aplikovat pistolemi Sata HRS nebo pistolí Teroson pro nástřik dutin v kombinaci s nejrůznějšími typy sond. Mezi nejpoužívanější patří dveřní, nylonové a Venturiho hákové sondy. Produkt 3M vosk na dutiny Plus lze komfortně aplikovat přímo z předplněné dózy pomocí praktické sady různých aplikátorů.

Obr. 6: Aplikace pomocí pistole Teroson s nádobkou pro UBC.
Obr. 7: Sondy pro aplikaci vosků do dutin.

4) Ochrana podvozkových částí a dutin je součástí běžných lakařských a karosářských školení, a to v rámci tématu antikorozní ochrany. Nemáme pro ně žádné specializované školení. Tuto problematiku umí zákazníkům vysvětlit a předvést naši technici, kteří jsou s autolakovnami a karosárnami v každodenním kontaktu.

Normfest

David Luhan, jednatel společnosti

1) Společnost Normfest je exkluzivním dodavatelem chemických i nechemických produktů značky Normfest na český trh. V sortimentu máme celou škálu nástřiků na ochranu spodku i dutin. Co se týče nástřiku spodků, dochází v posledních letech a měsících k posunu v zákaznických preferencích. Od dříve nejrozšířenějšího bitumenového, nebo chcete-li asfaltového, nástřiku přechází více zákazníků na ochranné nástřiky na voskové bázi. Je to dáno nejen rozšířením voskových nástřiků do prvovýroby, ale také jejich výrazně lepšími užitnými vlastnostmi. Výhodou voskových nástřiků je jejich větší vydatnost (tzn. menší spotřeba) a rovněž fakt, že je lze v případě potřeby (například při karosářských pracích na podvozku) bez problémů odstranit horkou wapkou. Kdo by chtěl nástřik spodku následně přelakovat, musí využít přelakovatelné nástřiky na bázi gumokaučuku, které jsou pro snazší přelakování běžně k dostání v odstínech černé nebo šedé.

Podobnou změnou prošel již před lety nástřik dutin. Dříve běžně užívané nástřiky na olejové bázi byly již před dlouhou dobou nahrazeny modernějšími, opět voskovými nástřiky. Velmi oblíbená je v této souvislosti i sprejová varianta s aplikační hadičkou.

2) Ano. Vše souvisí s šetřením materiály ze strany samotných výrobců aut. I zákazníci se zánovními vozy přicházejí do servisů s požadavky na snížení hlučnosti od odlétávajících kamínků. Jedním z možných řešení je opět aplikace nástřiku spodku (ve větší vrstvě, než je z výroby). Takovým preventivním zákrokem je samozřejmě výrazně zvýšena i antikorozní ochrana podvozku. Při velkém mechanickém zatížení podvozků např. vozů off-road nebo užitkových vozů je vhodný např. produkt Bottom Guard Protec, který zůstane i po zaschnutí trvale plastický a mechanicky odolný.

3) Před samotnou aplikací ochranného nástřiku spodku vozu je důležité jej důkladně očistit (kvalitní omytí tlakovou vodou). Po proschnutí podvozku provést kontrolu míst, která mohou být postižena rzí, a tato místa obroušením odstranit. Doporučujeme též místa napadená rzí ošetřit konvertorem rzi. Následně aplikujeme samotný nástřik dle výběru. Pracoviště by mělo být vybaveno zvedákem a kompresorem stlačeného vzduchu. Samozřejmostí jsou osobní ochranné pomůcky (brýle, filtrační maska, rukavice apod.). Pro samotnou aplikaci nástřiku jak spodků, tak i dutin je nezbytně nutná profesionální aplikační vzduchová pistole se sadou aplikačních hadic k ošetření dutin. Při menších opravách je možné použití spreje.

A opět jedna výhoda voskového nástřiku proti asfaltovému: nepráší, a proto je práce jednak příjemnější a jednak snazší pro následný úklid pracoviště.

4) Školení nabízíme, všichni naši obchodní zástupci jsou plně proškoleni k zaučení svých obchodních partnerů a zákazníků k aplikaci a práci s výrobky pro ochranu a nástřik podvozků a dutin automobilů, a to jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Nicméně jsme přesvědčeni, že při správném dodržení pracovního postupu a zvolení správného materiálu se nejedná o nic, co by průměrně zdatný mechanik neměl dokázat.

Interaction

Michal Kirchner, technický specialista

1) Mezi nejpoužívanější produkty v této oblasti patří výrobky značky Teroson (např. Teroson WX 350), 3M (např. 3M vosk na dutiny Plus 08852) nebo Car System (Car System KS-200, KS 300). Někteří výrobci nabízejí ke svým voskům alternativní (speciální) sady aplikátorů, jako např. 3M se sadou 08851, obsahující aplikátory o velikosti 20 cm, 61 cm a 86 cm. Poslední dva zmíněné rozměry navíc disponují 360° rozprašovačem, zaručujícím 100% pokrytí v aplikované oblasti.

Obr. 8: Produktová nabídka společnosti Interaction.

2) Ano, rostoucí poptávku pro materiálech, které jsou určeny pro ochranu spodků a dutin, zaznamenáváme, především pak v podzimních měsících. Pravidelný podzimní nárůst prodejů těchto materiálů je způsoben větší poptávkou majitelů vozidel v rámci jejich přípravy na zimní období. Poptávky na kvalitní ochranu karoserie a dutin pravidelně přicházejí také od majitelů a renovátorů historických vozidel.

3) Požadavky na vybavení pracoviště nejsou nijak náročné. V podstatě stačí dostatečně odvětrávaný a vytápěný prostor. Vzhledem k tomu, že většina aplikací se týká podvozku vozidla, je vhodné mít k dispozici zvedák s dostatečnou výškou zdvihu. Hlavní zásadou pro dosažení dobrého a dlouhotrvajícího výsledku je aplikace na čistý povrch (důkladně umyté a vysušené části vozidla, na které se bude ochrana podvozku nebo dutin aplikovat), u starších vozidel musí být podvozek vozu zbaven případné počínající koroze.

4) Ano, součástí našeho školicího programu Interaction Akademie, který čítá více než 30 typů školení pro lakýrníky, karosáře, servisní poradce a managment servisu, je také kurz zaměřený na antikorozní ochranu, včetně ochrany podvozkových částí vozidla a jeho dutin. V případě zájmu o předvedení produktů nebo zaškolení na jejich aplikaci nás neváhejte kontaktovat.

Toplac

Pavel Zavadil, vedoucí školicího střediska

1) Na ochranu spodků proti kamínkům doporučujeme použít ochranný nástřik Glasurit 1109-1503 v neutrální šedé barvě nebo ochranný nástřik Glasurit 1109-1240 v černé barvě. Oba materiály jsou přelakovatelné a pro lepší zakrytí je lze přestříkat vrchním lakem. Pomocí různých stříkacích pistolí lze dosáhnout stejné původní struktury jako u továrního lakování. Oba nástřiky spodků Glasurit 1109-1503 a Glasurit 1109-1240 jsou vhodné na všechny druhy PUR a EP CV základových plničů a plničů, starého lakování a továrního lakování. Stejně tak se dají použít i pro opravy užitkových vozů. Vzhledem k tomu, že jde o vodou ředitelný materiál, velmi dobře se s ním pracuje, nezasychá rychle a lze ho zředit odmineralizovanou vodou. Je velmi elastický a díky tomu, že je to materiál na vodní bázi, dovede velmi snížit emisní limity.

Obr. 9: Ochranný nástřik Glasurit 1109-1503 v neutrální šedé a ochranný nástřik Glasurit 1109-1240 v černé barvě. Oba materiály jsou přelakovatelné a pro lepší zakrytí je lze přestříkat vrchním lakem.

Od koncernu BASF, potažmo značky Glasurit, kterou na českém trhu zastupujeme, nemůžeme nabídnout vosky na ochranu dutin. Nicméně jsme ale zástupce společnosti 3M na českém trhu a od ní můžeme zákazníkovi nabídnout vosky do vnitřních dutin, které dokonale ochrání dutiny a svařené spoje a poskytují vynikající ochranu proti rzi.

2) Nejvíce se setkáváme s ochranou spodků automobilů v rámci oprav veteránů. Stará auta nemají řešenu ochranu spodků z výroby, často mají karoserie veteránů odstraněny původní nátěry, jsou vyvařené a nemají pozinkované karoserie. Majitelé těchto vozidel si je většinou ladí do nejmenších detailů a chtějí je mít co nejlépe ošetřené.

Pokud je auto opravováno z důvodu stáří a tím i koroze, dutiny by se stříkat měly, pokud klempíř auto opraví, vyvařuje podvozek atd. V servisu by se potom měli věnovat nástřiku dutin a spodků. Vždy ale záleží na poškození a rozsahu opravy.

Dnes se to již v takové míře nepraktikuje, protože dutiny a spodky aut jsou ošetřeny z výroby. Ve výrobě se utěsní spoje, nastříkají ochranné nátěry proti kamínkům a tam, kde je karoserie nejvíce namáhána, jsou umístěny plastové kryty a podběhy. Na závěr ve výrobě vystříkají dutiny voskem, nakloní karoserii a ohřejí, aby vosk mohl vyvzlínat co nejdále a zatekl do nejmenších štěrbin. Tím, jak je karoserie nakloněná, přebytečný vosk vyteče. Po nehodách by se měl vůz uvést do původního stavu, což znamená napodobit vše tak, jak to bylo před nehodou – ochránit spodek a vystříkat dutiny voskem.

3) Ochranný nástřik spodků je vhodný na všechny druhy PUR a EP CV základových plničů a plničů, staré lakování a tovární lakování.

V praxi se používá na šroubované nebo navařené nové díly, kde je podkladem tovární lakování KTL (kataforéza). Pokud jsou díly navařené nebo například rovnané (podlaha vozu), musí se poškozený díl nejprve ošetřit základovou barvou. S produkty Glasurit lze provést antikorozní ochranu v podstatě stejnou jako u továrního lakování. Nejprve poškozené místo očistíme až na plech, potom doporučujeme použít aktivní utěrky Glasurit Pro s označením 360-100, které ve stavbě laku nahrazují v továrním lakování fosfátování. Aktivní utěrka 360-100 zvýší antikorozní ochranu a přilnavost základové barvy. Pokud je nový šroubovaný díl v základové barvě (KTL), lze aplikovat ochranu spodků automobilu s označením 1109-1240 v černé barvě. Materiál je vodou ředitelný, takže je i šetrný k přírodě. Aplikovat ho lze např. pistolí Sata UBS pro jednorázové použití.

Požadavky na vybavení servisu jsou standardní, avšak ne každý servis má vybavení kvalitní. Nástřik spodku by se měl provádět, logicky, ze spodní části vozidla, ideálně v části lakovny s odsáváním. Většinou k tomu lakovny využijí přípravné stání. Vozidlo by mělo stát na zvedáku, aby mohl pracovník snadno zalepit prahy, sundat kola a aplikovat materiál.

4) Samostatné školení na nástřiky spodků nemáme v našem portfoliu. V rámci všech školení ale provedeme účastníky všemi kroky lakování a opravy, včetně nástřiku spodků a jejich ochrany.

Würth

Daniel Pátek, produktový manažer divize Auto/Cargo

Nástřiky spodků: naše výrobky můžeme rozdělit do několika podkategorií, ale primárně platí, že jde o ekonomičnost takové aplikace:

1) Na trh dodáváme pouze výrobky vlastní výroby Würth, v tomto segmentu máme již více než dvacetiletou tradici. Dodáváme výrobky spíše pro servis osobních automobilů a dodávek, jelikož jde o aplikace pomocí pistolí buď v litrových dózách, nebo pomocí sprejů, kde jde spíše o drobné opravy.

a) Nástřik spodku nepřelakovatelný – na bázi asfaltu a rozpouštědel, stará klasika, nanáší se v silnějších vrstvách, spíše starší vozy a rámy nákladních vozů, možnost aplikace pistolí i sprejem. Pouze černá barva.

b) Nástřik spodku přelakovatelný – na bázi gumy a rozpouštědel, nanáší se v tenkých vrstvách, díky přelakovatelnosti vhodný i na prahy a pohledové díly, verze černá i šedá z důvodu následného krytí metalickými barvami, aplikuje se pistolí i sprejem.

c) Nástřik spodku přelakovatelný Aqua – výhodou je absolutní snášenlivost s vodou ředitelnými barvami, přelakovatelnost již po dvou hodinách. Aplikace pouze pistolí. Barva šedá.

Obr. 10: Výběr z nabídky přípravků společnosti Würth.

U těchto tří variant se počítá s tím, že je nutné povrch dokonale očistit a odmastit a poté provést aplikační nástřik minimálně ve dvou vrstvách, pak dochází k ideálnímu ošetření povrchu.

d) Nejmodernějším a již nejrozšířenějším nástřikem spodku jsou vosky – jsou sice nepřalakovatelné, ale disponují samoopravným efektem, jsou kompatibilní s takřka všemi dostupnými materiály, takže je lze použít na jakékoliv původní nástřiky a jejich pomocí provádět opravy, nanáší se v extrémně tenkých vrstvách cca 200 µm. Důležité také je, že odstranění takového nástřiku lze provést v případě nutnosti pouze pomocí teplé vody ve vysokotlakém přístroji. Jsou v různých barevných odstínech, černé, béžové i transparentní. Je dostupná varianta aplikace pistolí i sprejem. U transparentního provedení dochází k vynikající následné diagnostice spodní části vozu a včasné detekci začínajícího poškození.

Ošetření dutin se provádí pistolí nebo sprejem a používáme k tomu vysoce vzlínavých vosků, nanáší se v opravdu extrémně tenkých vrstvách cca 50 µm. I při tak nízké vrstvě se náš vosk dokáže dostat pod vlhkost (vodu) a následně dokonale chránit povrch. Barva je lehce nažloutlá.

Aplikačních pistolí máme dva typy: obyčejnou „fixírku“ a sofistikovanější pistoli s možností vakuování dózy s materiálem. V obou případech lze vytvářet originální struktury materiálu, u sofistikovanější verze pak lze materiál v aplikační pistoli používat díky vakuování i po dobu několika dní.

2) Žádný extra zvýšený zájem ze strany zákazníků o aplikace nástřiků spodků zatím neregistrujeme. Do jisté míry je to dáno poměrně mladým vozovým parkem v ČR a zájmem lidí o kupování vozidel na leasing, kde tyto společnosti možnosti údržby spodních částí karoserií stále většinou ignorují. Domnívám se, že s nástupem nových časů, kdy dodání nových vozidel bude nejspíš v nejbližších letech značně komplikované, se začne více preferovat prodej ojetin, a tak by mohl nastat zlom i ve využívání těchto jednoduchých aplikací, které značně prodlužují provozuschopnost vozidel.

3) Žádné velké požadavky na pracoviště neklademe, ve všech případech jde o materiály s nízkou prášivostí, takže si naši zákazníci vystačí se standardními ochrannými pomůckami – respirátorem, brýlemi, rukavicemi, popřípadě ochranným oblekem, pokud se takové aplikace provádějí v kanálech – a pak je samozřejmě potřeba dobře větraný pracovní prostor.

Tento článek byl převzat z časopisu AutoEXPERT vydání č. 11/2021

Další články