Budoucnost motorových paliv

Na předchozích stránkách jste si mohli přečíst rozhovor na téma energetiky. Tento článek pochází z pera Petra Kříže z Centra technické normalizace při České strojnické společnosti, odborné sekce Tribotechnika a motorová paliva. Autor přináší další pohled na problematiku – konkrétně vývoje paliv.

Žádný zodpovědný a nezávislý odborník z oblasti energetiky dnes nemůže zpochybňovat nezanedbatelný vliv lidské činnosti na klima, který je charakterizován globálním oteplováním. Z tohoto důvodu došlo k ustavení globálních dohod k omezení emisí skleníkových plynů. Základy těchto dohod byly položeny na První světové klimatické konferenci v Ženevě (1979), která byla svolána Světovou meteorologickou organizací (WMO) a jejímž hlavním výstupem bylo rozhodnutí o vzniku Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Tento orgán vznikl na půdě WMO a OSN v roce 1988. Jde o apolitický orgán sdružující vědce, který každých pět roků vydává zprávu ke stavu klimatu. Významným impulzem k omezení emisí skleníkových plynů byla dále Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro (1982), jejímž výstupem je ustanovení Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Úmluva vymezuje záměry inventarizovat emise skleníkových plynů (GHG), sestavovat a realizovat národní programy zaměřené na redukci emisí GHG, podporovat rozvoj relevantních technologií, podporovat vědecký výzkum, veřejnou osvětu a výměnu informací a rovněž spolupráci všech smluvních stran. Od roku 1995, kdy proběhla první konference

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články