Nově certifikovaná školení SKF

Vážení čtenáři, projekt AutoEXPERT Academy školení si již získal vaši přízeň, a proto jej v tomto roce rozšíříme o nová témata. Další vám všem známý školitel Vladimír Durlej, technický zástupce a lektor odborných a technických školení VA SKF CZ, přinese novou oblast, která doposud v portfoliu našich seminářů chyběla.

Pro všechny z vás, kteří se chtějí vzdělávat i profesně růst, jsme ve spolupráci s časopisem AutoEXPERT připravili tři okruhy školení. Ta jsou úzce zaměřena na diagnostiku závad a jejich odstraňování u většiny mechanických dílů, které jsou nedílnou součástí všech vozidel od pohonu kol, řízení a zavěšení až po díly motoru, se zvláštním zaměřením na rozvody a pomocný pohon agregátů motoru. Zjistíte, jak downsizing mění konstrukci většiny dílů a zda jsou konstrukční změny v souladu s jejich montáží a také jak s těmito změnami pracovat. A co víc, školení vás povedou k analytickému uvažování nad rozsahem oprav a jejich efektivitou a mohou vám tak pomoct vyváznout z profesní slepoty, kterou jsme časem nevyhnutelně všichni v oboru postiženi.

Jako třetí je zařazen oblíbený seminář Můj servis, jenž se zabývá aspekty vedení servisu, výběrem týmu a aplikováním nových cest, které usnadní podnikání v autoopravárenství. Dotýká se rovněž organizace servisu, jak jej vnímají zákazníci, a toho, co pro svůj servis můžete udělat, abyste byli úspěšní. Nebudou chybět ani základy legislativy a objasnění mechanizmů marketingu, který může být účinný, ale přitom nebude zatěžovat cashflow servisu.

Seminář Mechanika

Školení se zaměřuje na mechanické jádro všech automobilů. Seznámíte se s konstrukcí moderních ložisek, pohonu kol a dílů řízení a zavěšení náprav.

Osnova:

• konstrukční kritéria • diagnostika závad a související projevy • aspekty montáží • maziva a údržba • servisní a produktové informace • identifikace • TPMS systémy

Přestože se seminář zabývá diagnostikou a výměnou nejčastěji měněných dílů, právě u nich nejvíce dochází k pochybení nebo k nekompletní opravě.

Seminář Motor

V rámci tématu se seznámíme s konstrukcí dílů časování motoru řemenem a řetězem a jejich aplikací spolu s postupy montáže. Nebudou zde chybět ani informace k sestavám dílů pomocného pohonu agregátů, vodních čerpadel a zaměříme se na sestavení moderních rozvodů a chladicích systémů využívajících variabilní a elektronicky ovládaná vodní čerpadla.

Struktura školení je následující:

• sestava rozvodu řemenem • sestava rozvodu řetězem • intervaly a aspekty správné montáže • konstrukce dílů a downsizing • systémy chlazení a funkce mechanických, variabilních a elektrických čerpadel • nejčastější závady a jejich odstranění • tipy a doporučení, vycházející z technického pozadí

Pochopení principů a moderních konstrukcí pomáhá prioritně s řešením problémů s výkonem motoru a chladicího systému a také pro zachování životnosti a integrity pohonných jednotek.

Seminář Můj servis

Seminář zahrnuje veškeré aspekty spojené s vedením, rozvojem a provozními a legislativními úskalími spojenými s fungováním servisu.

Dozvíte se informace z těchto oblastí:

• komunikace v týmu • dialog se zákazníky • účinný a levný marketing • legislativní základy • ekologie v servisu • řešení kritických situací a reklamací • volba nových typů oprav a jak je zvolit • rozpoznání potřeb zákazníků a jak je zjistit • jak čelit konkurenci • nové trendy a motivace

Věříme, že vás nové semináře zaujmou a posunou vás v profesním životě. Sledujte proto další vydání časopisu, kde budou vyhlášeny termíny a místa těchto školení.

Tento článek najdete v časopise AutoEXPERT vydání č. 1+2/2022.

Další články