Jak jSME na tom?

Po klidném prázdninovém období se nejen vracejí žáci a studenti do škol, ale i my všichni se dostáváme do pracovního tempa. Požádali jsme zástupce Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) o shrnutí stávajícího stavu v oblasti měření emisí a stanic technické kontroly.

Jde-li o změnu zákonů či předpisů, máme obecně pocit, že karty jsou již rozdané a sami nezmůžeme nic. Že vše je o známostech a na tak vysokou hru vliv nemáme. I vlivní však potřebují udržitelný byznys a zdá se, že stav technických prohlídek udržitelný v této podobě přestává být. Navíc brzy by měl zákon č. 56/2001 Sb. tak či onak doputovat do sněmovny kvůli adaptaci na evropské předpisy, a tak mají autoopraváři, prodejci aut a jiní z automotive branže v aftersales šanci se ozvat. Ať už k zásadní změně dojde tento, nebo příští rok, či později, jednoznačně platí, že emise budou hrát v budoucnu v automotive zásadní roli. Neřešit je by bylo podobně špatné rozhodnutí jako ignorovat příchod e-mobility. Co můžeme tedy jako běžní občané či firmy pro pozitivní změnu udělat a proč se zapojit právě nyní?

Proč bychom se o TP měli zajímat?

Obr. 1: Statistika z dat ISTP o počtu stanic, ve kterých při kontrole v roce 2021 prošla všechna vozidla.

Technické prohlídky ovlivňují chtě nechtě náš trh, ať už vozidla opravujete, prodáváte, provozujete, distribuujete náhradní díly, či se jinak zapojujete v aftersales. Poctivé kontroly totiž chrání nejen konečného spotřebitele, nýbrž i nás profesionály před nekalou konkurencí. Zatímco by se konečný spotřebitel měl umět spolehnout na protokol z kvalitně provedené kontroly, autoservis nebo prodejce by se měl spolehnout na to, že stejné „kontroly“ nebudou pouštět neodborně opravená vozidla, resp. opravená jen na oko tak, jak by oni sami k opravě nikdy nepřistoupili.

O téma bychom se tedy měli zajímat i z důvodu, že nefunkční kontroly jsou doslova i živnou půdou pro nekalou konkurenci od oprav přes provoz až po prodej nekvalitních náhradních dílů (tzv. fejků). Ostatně dnešní stav známe z praxe všichni velmi dobře sami. Tedy, mohli byste si myslet, že pokud majitel vozidla věří neodbornému servisu, je to jeho věc. Nicméně poškozuje to ve výsledku i vás – ekonomicky, zdravotně. Podívejte se na obrázek 1: data z ISTP ukazují počty stanic, které nevyhodily z kontroly ani jedno vozidlo a každý rok pustí do provozu tisíce takových, která by na silnicích vůbec jezdit neměla. Je pak těžké očekávat změnu k lepšímu.

Co proti tomu dělat?

Obr. 2: Výsledky průzkumu veřejného mínění v oblasti škodlivých emisí z dopravy.

K novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. došlo v minulosti již vícekrát. Nikdy však nebyla důvodem ke změně špatná kvalita technických prohlídek. Proč, když je jejich stav tak tristní? Je to způsobené nejen silnou lobby ze strany STK, ale nakonec i postojem veřejnosti. Jinými slovy, pokud voliči o téma zájem nejeví, máte při proti lobby prohranou, ať už upozorňujete na sebevětší problém a měli byste třeba i sebepádnější důkazy.

Na(ne)štěstí se to však začíná měnit a veřejnosti např. již vadí zhoršená kvalita ovzduší v obcích, na kterou mají doprava a technický stav vozidel pochopitelně značný vliv. Současné výsledky průzkumů tak nakonec budí i zájem u politiků, kteří se tématu začali věnovat a chtějí změnu podpořit.

I kampaň Uzdrav příšerku (www.uzdravpriserku.cz) měla ke konci června sledovanost přes 3,5 milionu lidí. O problému emisí ve spojení s technickým stavem vozidel tak již ví mnohem více lidí. Vedle měření emisí v provozu pořádaných ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a evropským projektem vzdáleného měření emisí CARES jsme spolupořádali i workshop pro obce, které nově získaly oprávnění kontrolovat emise u vozidel samy skrze městskou policii, a je jednoduše cítit, že se ledy začínají hýbat.

ASEM uspěla

Asociace ASEM též uspěla u Nejvyššího správního soudu s kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2023. Tento soud tehdy rozhodl, že MDČR nemusí vydat analýzu ISTP, již si nechalo zpracovat u technické zkušebny TÜV SÜD. Rozsudek MS v Praze je tak zrušen a věc se vrací zpět k dalšímu řízení. Vydání této analýzy (i kdyby v anonymizovaném podání) by přineslo další důkazy o žalostném stavu technických prohlídek z hlediska dat na výstupu a přimělo by politiky více jednat. A pokud se metodika vědomě obchází u většiny měření (resp. v milionech případů), řešit by situaci měli.

A co tedy dělat a jak se zapojit? Pokud jste i vy pro zásadní změnu v technických prohlídkách, vstupte za 2 000 Kč ročně do Asociace emisních techniků a opravářů, z.s., a poskytneme vám vstupní balíček, který vám umožní zapojit se a přispět ke společnému dílu za společnou změnu – více na www.asem.cz.

Další aktuality v oblasti emisí

Obr. 3: Země, které nečekaly na novou směrnici a samy zavedly měření částic.

Evropské předpisy na povinnost měření částic se připravují, stejně tak jako předpisy, jak provádět kontrolu elektromobilů při technických prohlídkách. A jaký je současný stav?

Měření emisí částic

Náběh měření částic v jednotlivých zemích EU začal. Nová evropská směrnice měla vzniknout do konce roku 2023, nicméně proto, že bude docházet k přechodu na další volební období, lze očekávat, že k jejímu odsouhlasení dojde spíše až začátkem roku 2025. Ve čtyřech zemích však již měření částic implementovali a na směrnici EU nečekají (Obr.3)

OBFCM

OBFCM (on board fuel consumption meter) má dle nařízení EU 2021/392 z 4. března 2021 zajistit, že budou v průběhu technických prohlídek z vozidel vyčítány a ukládány údaje ke sledování emisí CO2. Ty by pak následně měly být zasílány do centrálního úložiště dat (CDR) ve správě EEA. Ovšem ačkoliv je účinnost tohoto nařízení již od 20. května 2023 a k odeslání prvních dat do CDR mělo dojít 1. dubna 2023, ministerstvo dopravy na implementaci OBFCM do legislativy stále nereagovalo.

Obr. 4: Dopady nefunkčního systému měření emisí na nás občany.

Zeptali jsme se…

…ředitele Asociace emisních techniků a opravářů, z.s., Michala Fleischhanse, jak hodnotí kampaň Uzdrav příšerku:

Jaký měla kampaň ohlas – mezi laickou i odbornou veřejností?
Celkově hodnotíme ohlasy pozitivně. Je tedy pravda, že to pro nás byla první kampaň svého druhu – myšleno s tak velkým dosahem a cílením na širokou veřejnost. Musím přiznat, že jsme byli mnohdy i zaskočení názory některých jedinců laiků. Ale zde to lze hodnotit spíše jako nepochopení problému, resp. nedorozumění a strach některých lidí z toho, že chceme vyřadit jejich starší vozidla z provozu, což není pravda a ani to nehrozí, pokud je tedy budou ochotni rozumně udržovat.

Jak jste vy sami spokojeni – stálo to obrovské úsilí za to?
Je asi příliš brzy hodnotit, zda můžeme být s výsledkem spokojeni. Se současným stavem spokojeni rozhodně nejsme a téma kvalitního opravárenství pro nás je stejně jako téma kvality ovzduší důležité. Bez nich totiž není osobní doprava tak, jak ji dnes známe, dlouhodobě udržitelná, resp. hrozí, že bude pro mnohé z nás nedostupná a bude se i příliš plošně regulovat. Náš postoj by proto asi nejlépe vystihl citát Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ To asi nejlépe odráží, jak úsilí versus výsledek hodnotíme. A mohu dodat, že nás tak naše práce i baví a naplňuje nás i kolektiv, se kterým jsme díky projektu přišli do styku.

Jak na kampaň reagují provozovatelé STK a ME?
Zde se spíše mlčí a čeká. S několika lidmi z STK, co by si i změnu přáli, jsem mluvil, ale pochopitelně to nyní ohrožuje jejich hodně dobrý byznys, takže úplně nadšení z toho, co děláme, nejsou. Autoservisy, co by si přály technické prohlídky nabízet a nabízí zatím jen třeba měření emisí, naše úsilí až na výjimky kvitují kladně.

Jaké další projekty v této oblasti připravujete?
Nyní úplně nové projekty neplánujeme a naopak pracujeme dál ve směru, kterým jsme se kampaní vydali. Na řadě je tedy spíše podpora obcí, krajů a také spolupráce s poslanci, kde věříme, že problém tentokrát uchopí za správný konec a budou se oblastí skutečně zabývat. V tomto směru budeme rádi, když se nám ozvou i noví zájemci o členství, aby nás tak v naší činnosti podpořili.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 9/2023.

Další články