emise

Požádali jsme zástupce Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) o shrnutí stávajícího stavu v oblasti měření emisí
Ve výrobních podnicích Toyota využívají unikátní lakovací kabinu s nulovými emisemi využívající technologii rekuperace tepla a
vropská komise představila nový balíček "Greening Freight Package", ve kterém se zaměřuje na snížení emisí z