Rozšíření řady Powertrain

21. 11. 2023

Letos na podzim rozšířila společnost NTN Europe svou řadu Powertrain o pomocná elektrická vodní čerpadla pro 40 nových aplikací, která jsou speciálně navržena pro elektrovozidla.

Před rokem uvedla společnost NTN na trh novou řadu elektrických vodních čerpadel z rodiny Powertrain sestávající z pěti variant v kvalitě OE, což obsáhlo 60 % vozidel v Evropě. Po doplnění o pomocná elektrická vodní čerpadla nyní sortiment pokrývá 4 500 aplikací pro evropské a asijské značky vozidel se spalovacím, hybridním nebo elektrickým pohonem, což je asi 75 % vozidel registrovaných v Evropě.

Na rozdíl od hlavních elektrických vodních čerpadel, která umožňují udržovat nebo snižovat teplotu spalovacího motoru elektricky (a nikoli pomocí řemenového pohonu), jsou pomocná vodní čerpadla (u některých vozů až čtyři) spojena s dalšími součástmi. Tato čerpadla pomáhají chladit turbodmychadlo u spalovacích motorů, baterii a výkonovou elektroniku v elektrovozidlech, a dokonce se používají k regulaci teploty v prostoru pro cestující.

Vzhledem k rychlému vývoji elektrovozidel se předpokládá, že trh s elektrickými vodními čerpadly bude strmě růst. Jedním z důvodů je ten, že se elektrovozidla více a rychleji zahřívají než vozidla se spalovacím motorem, a proto je pro ně nezbytný účinný chladicí systém. Vyšší zahřívání je ještě výraznější při použití rychlonabíjení. Za těchto podmínek, kdy vzduchový chladicí systém dosáhl svých limitů, se osvědčil systém chlazení kapalinou poháněný právě elektrickým vodním čerpadlem.

Elektrická vodní čerpadla musí vydržet namáhání, která na ně působí, navíc některé jejich části pracují trvale v chladící kapalině. Protože jsou na části těchto čerpadel kladeny extrémní požadavky, je nutné je neustále zdokonalovat. Jako příklad uveďme třeba vlastní specifické mazivo ložisek, které výrobce NTN vyvinul v roce 2021. To snižuje tření vnitřních ložisek elektrických vodních čerpadel až o 30 % v porovnání s produkty jiných výrobců.

www.ntn-snr.com

Další články