aditivace paliv

V České republice se pro pohon spalovacích motorů prodávají čtyři typy kapalných, zkapalněných a plynných paliv.