údržba

Systém klimatizace vozidla musí nejen správně fungovat po technické stránce, důležitá je rovněž jeho čistota.
Když začne brzdová soustava vydávat hlasité pískavé či skřípavé zvuky nebo dojde ke snížení brzdného výkonu,