biopaliva

Současný stav paliv s obsahem biosložky. Co připravuje evropská legislativa?
V České republice se pro pohon spalovacích motorů prodávají čtyři typy kapalných, zkapalněných a plynných paliv.
Hlavními důvody produkce a používaní biosložek v dopravě jsou ochrana životního prostředí, podpora zemědělské výroby a snížení