Ruční laserové svařování

S narůstajícím zájmem o technologii laserového svařování přicházejí zároveň opodstatněné otázky, zda je tato metoda opravdu funkční a použitelná. Ve spolupráci s techniky společnosti LaserTherm, která má více než patnáctileté zkušenosti v této oblasti, vám technologii laserového svařování přiblížíme.

Ano, tento způsob svařování je reálný a s excelentními výsledky právě při svařování tenkých materiálů (0,5–4 mm).

Proč je to tak jiné?

Základní rozdíl je ve způsobu distribuce energie potřebné k roztavení svařovaných plechů. Zatímco u konvenčních metod se do materiálu dostává teplo postupným vedením ze zdroje energie nad povrchem (nejčastěji elektrický oblouk), u laseru dochází k přenosu energie svícením laserového záření přímo do materiálu. Při dopadu světla na povrch dochází k tvorbě svarové lázně, která má ještě vyšší absorpci. Zjednodušeně řečeno: energii do materiálu přímo svítíme.

Další články