Mercedes Benz SL280: Nefunkční zapalování některých válců

Liga mistrů diagnostiky

Hledání příčiny špatné funkce zapalování 2. a 5. válce a odstranění této závady popisuje náš stálý spolupracovník Jakub Mejzlík ze společnosti Auto MERCIA, a. s., Chrudim.

Občas se ke mně dostane zajímavé auto, jako byl tento mercedes z roku 1998. Majitel auta už měl vůz v jiném servisu, kde zjistili vadnou řídicí jednotku motoru. Na nás se obrátil s tím, zda bychom ji dokázali opravit.

Zapeklité řídicí jednotky

Než se budu věnovat případu tohoto mercedesu, rád bych vás uvedl do problematiky oprav řídicích jednotek. Každý, kdo se zabývá opravami elektronických automobilových zařízení, jako jsou řídicí jednotky, rádia, navigace, panely přístrojů a podobně, ví, že najít závadu ve vnitřních obvodech takových zařízení je velmi náročné a je nutné tomu věnovat spoustu času i energie. A když už se podaří závadu nalézt, je třeba vymyslet způsob, jak ji účinně odstranit.

Na druhé straně je ale třeba říct, že k závadám řídicích jednotek zpravidla nedochází náhodně, ale objevují se na slabých místech, kde bylo při vývoji či výrobě jednotek něco poddimenzováno. Například bylo použito nevhodné pájení nebo bylo podceněno chlazení v blízkosti nějakého výkonového obvodu či byla použita paměť s nestabilním softwarem a mnoho dalšího. Z těchto skutečností vyplývá, že se takové závady budou vyskytovat u všech aut, která byla konkrétními řídicími jednotkami vybavena. Pokud se tedy chcete věnovat opravám řídicích jednotek a dělat to efektivně, je dobré si tato konkrétní zařízení vytipovat, věnovat čas a energii vývoji řešení takových závad a jejich opravy pak zákazníkům nabízet.

Pojďme na to

I přes to, že se věnuji opravám řídicích jednotek zpravidla u vozů koncernu VW, zde jsem souhlasil s tím, že se pokusím najít a opravit závadu v řídicí jednotce motoru i u zmíněného mercedesu. Už pro to, že sehnat novou je v případě takového vozu dost velký problém.

Závada se projevovala nepravidelným chodem motoru kvůli špatné funkci zapalování válce 2 a 5 (zdvojené zapalování).Abych věděl, co se děje v řídicí jednotce při spínání koncových stupňů zapalování, jsem nejdříve změřil průběhy napětí a proudu na primárních obvodech zapalovacích cívek. Na obr. 1 je průběh primárního napětí a proudu správně fungujícího zapalování u cívek válců 1-6 a 3-4. Na obr. 2 pak průběh primárního napětí a proudu u cívky válců 2-5, kde byl problém.

Průběh napětí a proudu v primárním obvodu zapalovací cívky u správně fungujícího zapalování. Červená křivka: průběh napětí, modrá křivka: průběh proudu.
Obr. 1: Průběh napětí a proudu v primárním obvodu zapalovací cívky u správně fungujícího zapalování. Červená křivka: průběh napětí, modrá křivka: průběh proudu.
Obr. 2: Průběh napětí a proudu v primárním obvodu zapalovací cívky u špatně fungujícího zapalování válců 2 a 5.
Zelená křivka: průběh napětí,
modrá křivka: průběh proudu.
Obr. 2: Průběh napětí a proudu v primárním obvodu zapalovací cívky u špatně fungujícího zapalování válců 2 a 5.
Zelená křivka: průběh napětí,
modrá křivka: průběh proudu.

Na obrázku 1 lze vidět, že v bodě 1 spíná koncový stupeň v řídicí jednotce obvod primárního vedení cívky na kostru a dochází k sycení cívky. Na konci saturační fáze je vidět mírný vzestup napětí a omezení proudu, což je omezení řídicí jednotkou a je to v pořádku. (To, že je zde funkce omezení proudu primárního obvodu zapalování, je dobré si zapamatovat, protože bude hrát později velkou roli.) V bodě 2 dojde k rozepnutí obvodu primárního vedení cívky koncovým stupněm v řídicí jednotce, indukční špičce a přeskoku jiskry na svíčce. V bodě 3 je pak napětí hoření jiskry, což svědčí o správné funkci zapalování i prostředí ve válci.

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.


Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články