Automobilové benziny a jejich užitné vlastnosti (2)

V minulém vydání (AE 7+8/2021) jsme vám přinesli první část článku specialisty Ing. Vladimíra Třebického, CSc., věnovaného automobilovým benzinům. Ve druhém dílu se autor věnuje hodnocení užitných vlastností automobilových benzinů.

Oktanová čísla

Mezi nejdůležitější jakostní ukazatele benzinu patří oktanová čísla, která charakterizují jeho spalovací vlastnosti. Používají se dvě oktanová čísla, označovaná jako oktanové číslo výzkumnou metodou (OČVM) a oktanové číslo motorovou metodou (OČMM). V Evropě se jednotlivé druhy benzinu označují podle OČVM. Kvalita benzinu je stanovena evropskou normou ČSN EN 228, která uvádí tři úrovně oktanových čísel. Benzin Normal s oktanovou hladinou 91 (prakticky se na trhu nevyskytuje), benzin Super s oktanovou hladinou 95 a benzin Super Plus s oktanovou hladinou 98. Výběr správného druhu paliva se provádí podle požadavků výrobce, který je uveden v technické dokumentaci k vozidlu.

Stanovení oktanových čísel

Pokud Vás článek zaujal a přejete si pokračovat v jeho přečtení, přihlaste se.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele Logo

Koupit předplatné

Máte už předplatné? Přihlásit se.

Další články